پارسینه: برای تغییر هیچوقت دیر نیست، اما هر تغییری زمان خاص خودش را نیاز دارد.
۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۱
۰

به گزارش پارسینه؛ برای تغییر هیچوقت دیر نیست، اما هر تغییری زمان خاص خودش را نیاز دارد.