پارسینه: پارسینه: طوفان هایشن پس از درنوردیدن جنوب ژاپن و تخلیه هزاران خانه و منطقه مسکونی به کره جنوبی رسید.
۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۰
۰
منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید