پارسینه: پارسینه: با حکم وزیر بهداشت رئیس و اعضای کمیته کشوری ساخت واکسن کووید ۱۹ منصوب شدند.
۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۳
۰
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احکامی دتر محمد مهدی گویا، رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر را به عنوان رییس کمیته کشوری ساخت واکسن COVID-۱۹ و علیرضا بیگلری، رییس انستیتوپاستور ایران، سید محمود مسیحا هاشمی، مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی، سیدعلیرضا حسینی، رئیس اداره مطالعات بالینی و مراقبت‌های دارویی و احسان شمسی کوشکی، دبیر کمیته اخلاق در پژوهش را به عنوان اعضای کمیته ملی واکسن COVID-۱۹ منصوب کرد.

متن این احکام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمدمهدی گویا
رئیس محترم مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر

باتوجه به سوابق علمی و اجرائی بدینوسیله بعنوان رئیس کمیته کشوری ساخت واکسن COVID-۱۹ منصوب می‌شوید.

از آنجا که چند گروه معتبر در مراکز علمی و تحقیقاتی و شرکت‌های دانش بنیان کشور به روش‌های مختلف، پیشرفت‌های قابل توجهی در این زمینه داشته اند؛ لذا شایسته است با همکاری اعضاء محترم کمیته کشوری و صاحبنظران حوزه ساخت واکسن و فرآورده‌های بیولوژیک با پیگیری مستمر، برگزاری جلسه و هموار کردن راه مطالعات فاز‌های مختلف اقدام فرمائید.

بدیهی است تسهیل ارتباط مراکز داخلی با مراکز تحقیقاتی و صاحب تجربه در کشور‌های دوست و همراه جهت تسریع در دست یابی به فرآورده نهائی موثر خواهد بود. ضروریست گزارش هفتگی از پیشرفت کار ارسال و عنداللزوم جلسات در حضور اینجانب تشکیل شود.

توفیق جنابعالی را در این حرکت ارزشمند از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

جناب آقای دکتر علیرضا بیگلری - رئیس محترم انستیتوپاستور ایران
جناب آقای دکتر سیدمحمود مسیحا هاشمی - مدیرکل محترم آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
جناب آقای دکتر سیدعلیرضا حسینی - رئیس محترم اداره مطالعات بالینی و مراقبت‌های دارویی
جناب آقای دکتر احسان شمسی کوشکی - دبیر محترم کمیته اخلاق در پژوهش

به موجب این ابلاغ به عنوان عضو کمیته ملی واکسن COVID-۱۹ منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود با هم آهنگی و مشورت دیگر اعضاء محترم کمیته مذکور در پیگیری امور مربوط به ساخت واکسن در داخل کشور اقدام فرمائید.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید