پارسینه: پارسینه: به محقق نشدن درآمد‌های دولت و کمبود منابعی مالی برای پرداخت هزینه‌های جاری کسری بودجه گویند.
۱۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۲:۲۰
۰
دولت برای اجرای اهداف خود نیامند منابع مالی است و با توجه به درآمد‌های پیش بینی شده نسبت به ارسال لایحه بودجه اقدام خواهد کرد. در لایحه بودجه دولت ردیف درآمد و هزینه دارد.

هزینه‌های دولتی متناسب به اهداف در نظر گرفته شده به صورت سالانه افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد و منابعی درآمد نیز برای تامین این هزینه‌ها بسته به منابع درآمدی متفاوت خواهد بود.

زمانی که هزینه‌های دولت از منابع مالی بیشتر باشد در این وضعیت دولت با کسری بودجه مواجه شده و این موضوع می‌تواند باعث توقف فعالیت‌های عمرانی یا جاری شود.
منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید