۱۵ پوزیشن برای لذت بردن از سکس و رابطه جنسی
پارسینه: زن زانو زده و به جلو خم میشودو یا سر خودرا روی بالش میگذاردو مرد از عقب آلت تناسلی خود رابه جلو فرو می‌کند.در این حالت نقطه حساس برای تحریک زن درون آلتش به علت برخورد پی در پی با نوک آلت تناسلی مرد بشدت تحریک شده و زن در اینحالت بیشترین لذت جنسی را درون وجودش احساس می کند.
۰۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۳
۰
طبق تحقیقات به عمل آمده رابطه زوجین اگر دو طرفه باشد و هر برای هردو لذت بخش باشد تا ۸۵ درصد از مشکلات و قضایا اخلاقی آن‌ها به خودی خود حل و فصل میگردد. در زیر کوتاه و موثر‌ترین روش‌های لذت بردن زوجین را برای شما آماده کرده ایم.


۱-متداولترین نوع انجام عمل جنسی که حدود ۸۰٪ نزدیکی‌ها به این روش انجام میشود به این ترتیب هست که زن به پشت می‌خوابد و رانهایش را از هم بازو زانوهایش را کمی خم میکندو مرد میان دو پای او قرار گرفته و پس از فرو کردن آلت تناسلیش روی زن می‌خوابد

در حالیکه نقطه اتکا پایین تنه او روی زانوهایش هست. در این نوع عمل جنسی دخول تقریبآ کامل هست، ولی دهانه زهدان و کلیتوریس «برجستگی نوک بالای آلت تناسلی زنان که حساسترین نقطه زن برای تحریک شدن میباشند» کم تحریک می‌شود. این روش برای شب زفاف مناسب هست، ولی برای زنان حامله مخصوصآ از نیمه دوم حاملگی به علت اینکه وزن بدن مردبر شکم زن وارد میشود مناسب نیست.

۲-در این روش زن به پشت می‌خوابد و پا‌ها را روی شکم و سینه اش خم کرده و یا بر شانه‌های مرد میگذارد یا دور کمر او حلقه می‌زند. در این حالت آلت تناسلی زن «مهبل» ۳ الی ۴ سانتیمتر کوتاه‌تر میشودو در نتیجه عمل دخول آلت مرددرفرج زن به طور کامل انجام میشود. همینطور کلیتوریس در مسیر آلت تناسلی مردقرار گرفته و با ارتباط آلت تحریک میشود.

در این روش به علت دخول کامل زن و مرد هردو ارضا می‌شوندو از طرفی برای حامله کردن زن امکان بیشتری وجوددارد. مردانی که مایع لذتبخششان سریعا میریزد می‌توانند هنگام انجام عمل جنسی با زن با این روش در هر رفت و برگشت آلت تناسلی خودرا کاملآ از آلت تناسلی زن خارج کرده و دوباره فرو کنندو با کم کردن حرکات مایع لذتبخششان را دیرتر درون فرج زن بریزندتابیشترین لذت جنسی را در وجودشان احساس کنند.

۳-زن روی لبه تختخواب نشسته و پاهایش را از هم باز و آویخته نموده و روی آرنج‌های خود تکیه می‌کند. مرد بین پا‌های او می‌ایستد و آلت تناسلیش را درون آلت تناسلی زن فرو می‌کند.

برای انجام این نوع عمل جنسی باید چند بالش زیر باسن زن گذاشت تا آلت تناسلی مرد وزن در یک سطح و رو بروی هم قرار گیرد. در این نوع عمل جنسی کلیتوریس «برجستگی نوک بالای آلت تناسلی دختران» بخوبی تحریک می‌شود. همینطور این روش مناسبترین روش برای شب زفاف و پاره کردن پرده دختران هست و برای مردان چاق هم نزدیکی را آسان می‌کند.


۴-زن به پشت خوابیده و پا‌ها را از هم باز میکندو بعد از فرو کردن آلت مرد در آلت تناسلی خودش به آرامی پاهایش را باز کرده و ران‌ها را بهم نزدیک می‌کند بطوریکه مرد کاملآ بین پا‌های زن قرار می‌گیرد. در این حالت فشار ران‌ها باعث تحریک لب‌های بزرگ آلت زن و کلیتوریس میشود. این نوع عمل جنسی برای ماه‌های اول حاملگی مناسب هست، ولی برای مردانیکه آلت تناسلی دراز دارند مناسب نیست.

۵-مرد به پشت می‌خوابد و پا‌ها رابه هم چسبانیده و دراز می‌کند. زن پاهایش را در طرفین پا‌های مرد قرار میدهدو روی او مینشیندویا زانو زده و کمی به جلو خم میشودو بدست‌های خود تکیه میدهدو آلت تناسلی مرد را در فرج خود فرو می‌کند. در اینحالت فعالیت و حرکات رفت و آمد با زن هست و با تکان‌های پی در پی که به خود می‌دهد سبب ریخته شدن مایع لذتبخش مرد و ترشح شدن مایع لذتبخش خود میشود.

در این روش دخول به طور کامل انجام میشود و، چون فعالیت با زن هست بحبوحه لذت جنسی زن زودتر فرا می‌رسد. این روش برای پیشگیری از حاملگی مناسب هست. چون بیشتر مایع لذتبخش مرد بعد از ریخته شدن به پایین برمیگردد. همینطور برای مردان خسته و یا کسانی که آلت تناسلیشان کاملآ راست نمی‌شود روش خوبی هست.

۶-مرد به پشت می‌خوابد و زن روی او می‌نشیندو یا زانو زده و به جلو خم میشوداما اینبار پشت زن به طرف مرد هست. در این حالت زن آلت تناسلی مرد را بدرون مهبل خود فرو میکندو مثل حالت گذشته خودرا حرکت میدهدتا بحبوحه لذت جنسی فرا برسد. این روش برای مردان چاق و زنان حامله مناسب هست.

۷-مرد روی صندلی مینشیندو زن را از پشت در بغل میکشدو آلتش را درون فرج زن فرو می‌کند. در اینحالت کلیتوریس تحریک نمی‌شود و طرفین زود خسته می‌شوند.

۸-مرد مقابل زن مینشیندو آلت تناسلیش را درون فرج زن فرو می‌کند. در اینحالت دست‌ها برای نوازش نقاط حساس آزاد هست.

۹-زن زانو زده و به جلو خم میشودو یا سر خودرا روی بالش میگذاردو مرد از عقب آلت تناسلی خود رابه جلو فرو می‌کند. در این حالت نقطه حساس برای تحریک زن درون آلتش به علت برخورد پی در پی با نوک آلت تناسلی مرد بشدت تحریک شده و زن در اینحالت بیشترین لذت جنسی را درون وجودش احساس می‌کند.

۱۰-زن و مرد مقابل هم می‌ایستندو عمل جنسی را انجام می‌دهند. دراین حالت دخول کامل انجام نمیشودولی کلیتوریس تحریک میشودو دست‌ها برای نوازش پستان‌ها و باسن زن آزاد هست.

۱۱-مرد می‌ایستد و زن آلت تناسلی وی را به داخل فرج خود فرو می‌کند و آنگاه دست‌ها رابه گردن او حلقه کرده و پا‌ها رابه کمر او می‌زند و درواقع به مرد آویخته میشود. در این حالت وحدت کامل جنسی حاصل میشود و دخول کامل صورت می‌گیرد.

۱۲-زن دست‌ها و سر را روی دسته صندلی میگذاردو به جلو خم میشودو مرد مثل وقتی که می‌خواهند از عقب زن «معقد» با او طرف شوند آلت تناسلی خودرا از عقب به جلو می‌راند. در اینحالت دست‌ها برای نوازش پستان‌ها و سایر قسمت‌ها آزاد هست.

۱۳-مرد وزن روبروی یک دیگر به پهلو دراز می‌کشند و زن یک پای خودرا بروی پای مرد میاندازد و مرد به وسط پای او می‌رود و آلت تناسلیش را درون فرج زن فرو می‌کند.

۱۴-زن به پهلو و پشت به مرد می‌خوابد و مرد آلت تناسلی خودرا از عقب به جلو میراند. این حالت نیز برای زمان حاملگی مناسب هست.

۱۵-زن به پشت میخوابدومرد یک پهلو طوری قرار میگیردکه نسبت به بدن زن عمود بوده و زیر ران‌های بلند شده زن قرار گیرد بطوریکه ران‌های زن روی باسن مرد باشد. یکی از مزایای این روش این هست که انجام آن ساده بوده و درضمن هیچکدام سنگینی دیگری را تحمل نمی‌کند. در اینحالت مرد می‌تواند ناحیه فرج و کلیتوریس زن «برجستگی نوک بالای آلت تناسلی زن» رابا دست تحریک کند.
 
 
منبع:تالاب
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید