پارسینه: یک فعال حوزه کار می‌گوید با توجه به شرایط اقتصادی و فشار افزایش هزینه‌ها بر خانوار‌های کارگری، مذاکرات دستمزد باید از نیمه دوم سال آغاز شود و با توافق میان کارگران و کارفرمایان پیش برود.
۰۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۷
۰
علی اکبر سیارمه، با تاکید بر بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال گفت: سال‌های سال است که برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار به آخر سال کشیده می‌شود تا در یک زمان کم و فشرده رقم دستمزد جامعه کارگری تعیین شود؛ در حالی که معیشت کارگران به این مساله وابسته است.

وی ادامه داد: در قانون منعی برای بررسی مجدد دستمزد وجود ندارد و با توجه به نوسان ارز و طلا و تاثیر آن بر بازار‌های داخلی به ویژه مسکن و افزایش سرسام آور هزینه‌ها لازم است که دوبار به مقوله دستمزد بپردازیم.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: اگر جلسات بررسی مزد از نیمه دوم سال در فضایی آرام و کارشناسی دنبال شود نتیجه بهتری از مذاکرات به دست می‌آید و فشار مذاکرات در دقیقه ۹۰ و نارضایتی کارگران را شاهد نخواهیم بود.

سیارمه، با اشاره به فرایند تعیین دستمزد در کشور‌های دیگر اظهار کرد: در بیشتر کشور‌ها توافق جمعی برای تعیین مزد صورت می‌گیرد؛ حتی کشور‌هایی که شرایط منطقه‌ای آن‌ها متفاوت است با مشارکت و همکاری اتحادیه‌های کارگری رقم دستمزد را تعیین می‌کنند.

وی افزود: در این کشور‌ها نمایندگان کارفرمایی و کارگری پیشنهادات خود را مطرح می‌کنند و دولت تنها بر روند مذاکرات نظارت می‌کند و گروه‌های کارگری و کارفرمایی که سیستم سرمایه داری بر آن‌ها حاکم است به شکل مستقل در امور مربوط به حقوق و دستمزد خود عمل می‌کنند و دنبای استیفای حقوقشان هستند.

به گفته این فعال حوزه کار، مذاکرات دستمزد در کشور باید با توافق میان کارگران و کارفرمایان پیش برود و تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری به شکل منسجم و فارغ از هرگونه مداخله‌ای به توافق با کارفرمایان برسند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید