عید سعید قُربان از بزرگترین اعیاد مسلمانان در جهان است. قربانی نمودن در این روز بر همه افرادی که اعمال حج را به جای می‌آورند واجب و حاجیان پس از اعمال و مناسک حج، باید گوسفند، گاو یا شتری را ذبح و قربانی نموده و گوشت آن را بین نیازمندان و مستمندان تقسیم کنند.
۰۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۰
۱
عید سعید قُربان از بزرگترین اعیاد مسلمانان در جهان است. قربانی نمودن در این روز بر همه افرادی که اعمال حج را به جای می‌آورند واجب و حاجیان پس از اعمال و مناسک حج، باید گوسفند، گاو یا شتری را ذبح و قربانی نموده و گوشت آن را بین نیازمندان و مستمندان تقسیم کنند.
بهترین خرید
نظرات
شیرین صفوی
حالا قربانی نکنیم نمیشه !؟ مثلا پول گوسفند رو جای دیگه ای هدیه کنیم !!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید