داودی:
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در شرایط کنونی مهلت قانونی برای فعالیت سرپرست در وزارت صمت رو به پایان است و دولت باید وزیر پیشنهادی صنعت را به مجلس معرفی کند.
۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۹
۰

یوسف داودی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر لزوم معرفی هر چه سریعتر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس از سوی دولت تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی مهلت قانونی اداره وزارتخانه به وسیله سرپرست رو به پایان است و این خلاء مشکلات بسیاری را در حوزه مدیریتی ایجاد خواهد کرد.

وزارت صنعت معدن و تجارت
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون، دولت باید حداکثر سه ماه پس از تعیین سرپرست وزارتخانه، وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند، اما تاکنون این مسئله در معرفی وزیر پیشنهادی صمت محقق نشده است.

وی ادامه داد: اگر چه در اواخر مجلس دهم، لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد، اما این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان رفت که این شورا ایرادات اساسی به آن گرفت و دوره دهم مجلس به پایان رسید و معلوم نیست که مجلس یازدهم موافق اصلاح مصوبه مجلس گذشته برای تشکیل وزارت بازرگانی باشد یا خیر.

انتقاد از افزایش افسارگسیخته قیمت ها در بازار

داودی با انتقاد از افزایش افسارگسیخته قیمت ها در بازار، تصریح کرد: مدیریت بازار و کنترل قیمت ها در شرایط کنونی نیازمند مدیریت واحد در وزارت صمت است، از این رو برای ساماندهی بازار، دولت باید هر چه سریع تر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در شرایط کنونی مهلت قانونی برای فعالیت سرپرست در وزارت صمت رو به پایان است و دولت باید وزیر پیشنهادی صنعت را به مجلس معرفی کند.

یوسف داودی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر لزوم معرفی هر چه سریعتر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس از سوی دولت تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی مهلت قانونی اداره وزارتخانه به وسیله سرپرست رو به پایان است و این خلاء مشکلات بسیاری را در حوزه مدیریتی ایجاد خواهد کرد.

وزارت صنعت معدن و تجارت
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون، دولت باید حداکثر سه ماه پس از تعیین سرپرست وزارتخانه، وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند، اما تاکنون این مسئله در معرفی وزیر پیشنهادی صمت محقق نشده است.

وی ادامه داد: اگر چه در اواخر مجلس دهم، لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد، اما این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای نگهبان رفت که این شورا ایرادات اساسی به آن گرفت و دوره دهم مجلس به پایان رسید و معلوم نیست که مجلس یازدهم موافق اصلاح مصوبه مجلس گذشته برای تشکیل وزارت بازرگانی باشد یا خیر.

انتقاد از افزایش افسارگسیخته قیمت ها در بازار

داودی با انتقاد از افزایش افسارگسیخته قیمت ها در بازار، تصریح کرد: مدیریت بازار و کنترل قیمت ها در شرایط کنونی نیازمند مدیریت واحد در وزارت صمت است، از این رو برای ساماندهی بازار، دولت باید هر چه سریع تر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به مجلس معرفی کند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید