تصویری از آیت الله هاشمی و شهید موسی نامجو، یکی از فرماندهان ارتش که مدتی نیز وزیر دفاع بود را میتوانید مشاهده کنید.
۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۲
۰
تصویری از آیت الله هاشمی در کنار یک فرمانده نظامی محبوب
 
تصویری از آیت الله هاشمی و شهید موسی نامجو، یکی از فرماندهان ارتش که مدتی نیز وزیر دفاع بود را میتوانید مشاهده کنید.
تصویری از آیت الله هاشمی در کنار یک فرمانده نظامی محبوب
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید