ییلاق سفیدخانی در مرتفع‌ترین بخش رودبار الموت غربی و در حد فاصل شمال روستای تلاتر و جنوب منطقه اشکورات و دیلمان گیلان قرار دارد که مسیر پیاده آن از روستا‌های تلاتر و پرچکوه و آکوجان و مسیر سواره و بیراهه آن از ییلاقِ انبوه است.
۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۱
۰
وجود چشمه سار‌های فراوان و پوشش گیاهی متنوع و حیات وحش منحصر به فرد از زیبایی‌های این ییلاق است. ییلاقی که هوای مه گرفته میهمان روز‌های آن است و آسمان پر ستاره و شب‌های روشن میهمان شب‌هایش و اگر کرانه افق یاری کند و آسمان صاف باشد می‌توان قسمت‌هایی از گیلان و قسمت‌هایی از قزوین و الموت را همزمان دید.
هر سال با شروع فصل گرما و از اواسط خرداد تا شهریور محلی می‌شود برای چرای دام و حضور چند گروه دامدار و دامپرور که به صورت نیابتی به چرای دام اهالی یک منطقه و گرفتن شیر و فرآورده‌های آن می‌پردازند و سختی حضور در این شرایط را به نیت احیای سنت قدیم و بهره‌وری بهتر دام به جان می‌خرند.
 
۰۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۱
ییلاق سفیدخانی در مرتفع‌ترین بخش رودبار الموت غربی و در حد فاصل شمال روستای تلاتر و جنوب منطقه اشکورات و دیلمان گیلان قرار دارد که مسیر پیاده آن از روستا‌های تلاتر و پرچکوه و آکوجان و مسیر سواره و بیراهه آن از ییلاقِ انبوه است.
وجود چشمه سار‌های فراوان و پوشش گیاهی متنوع و حیات وحش منحصر به فرد از زیبایی‌های این ییلاق است. ییلاقی که هوای مه گرفته میهمان روز‌های آن است و آسمان پر ستاره و شب‌های روشن میهمان شب‌هایش و اگر کرانه افق یاری کند و آسمان صاف باشد می‌توان قسمت‌هایی از گیلان و قسمت‌هایی از قزوین و الموت را همزمان دید.
هر سال با شروع فصل گرما و از اواسط خرداد تا شهریور محلی می‌شود برای چرای دام و حضور چند گروه دامدار و دامپرور که به صورت نیابتی به چرای دام اهالی یک منطقه و گرفتن شیر و فرآورده‌های آن می‌پردازند و سختی حضور در این شرایط را به نیت احیای سنت قدیم و بهره‌وری بهتر دام به جان می‌خرند.
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید