امین حیایی در برنامه اینستاگرامی هشتگ عصر جدید از تیم نویسندگان برنامه عصرجدید ابراز ناراحتی کرد. علت ناراحتی این بازیگر را در ویدئو زیر ببینید.
۰۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۸
۰
منبع: همشهری
امین حیایی در برنامه اینستاگرامی هشتگ عصر جدید از تیم نویسندگان برنامه عصرجدید ابراز ناراحتی کرد. علت ناراحتی این بازیگر را در ویدئو زیر ببینید.
منبع: همشهری