فدراسیون فوتبال در اطلاعیه‌ای راجع به ماجراهای پیرامون باشگاه داماش و علیرضا جهانبخش اظهارنظر کرد.
۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۵
۰

باشگاه داماش تهران در نظر دارد تا بابت انتقال‌های علیرضا جهانبخش به هلند و انگلیس از این بازیکن حق رشد بگیرد. در همین راستا فدراسیون فوتبال اطلاعیه‌ای در این باره صادر کرد:

"در خصوص پرونده علیرضا جهانبخش بابت مکانیزم مشارکت امور حقوقی فدراسیون فوتبال با وکیل باشگاه داماش تهران جلسات مستمری برگزار کرد و مقرر شد مدارک و مستندات مبین حقوق مورد ادعای باشگاه داماش تهران به این فدراسیون جهت انجام باقی امور ارائه شود.

لیکن تا یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ مدارک مزبور واصل نگردیده است. بدیهی است که فدراسیون فوتبال حامی حقوق باشگاه‌ها است و فلذا در این راستا بایستی از اصول مسلم حقوقی تبعیت کرد تا تشریفات انجام شده منطبق با موازین قانونی فیفا باشد.

لازم به ذکر است مکانیزم مشارکت مربوط به داماش گیلان، داماش ایرانیان و داماش تهران می‌باشد که با توجه به اینکه داماش گیلان منحل شده ، فدراسیون موظف است به عنوان جانشین نسبت به پیگیری مکانیزم مشارکت  جهانبخش را از باشگاههای بهره بردار اقدام نماید.

در ضمن براساس مستندات ارائه شده و روزنامه رسمی باشگاه داماش تهران در سال ۱۳۹۶ تاسیس گردیده است."

حال باید دید در پرونده مذکور کدام یک از طرفین به برتری میِ‌رسند. لازم به ذکر است مکانیزم مشارکتی یکی از مسائلی است که در فوتبال روز دنیا باشگاه‌های کوچک از قبلش می‌توانند به درآمدهای قابل توجه برسند. به این صورت که بازیکنی وقتی از جمع آنها جدا می‌شود تا چندین سال انتقال‌های بعدی‌اش تحت تاثیر خواهد بود و باشگاهن مورد نظر می‌تواند سهمی داشته باشد.

فدراسیون فوتبال در اطلاعیه‌ای راجع به ماجراهای پیرامون باشگاه داماش و علیرضا جهانبخش اظهارنظر کرد.

باشگاه داماش تهران در نظر دارد تا بابت انتقال‌های علیرضا جهانبخش به هلند و انگلیس از این بازیکن حق رشد بگیرد. در همین راستا فدراسیون فوتبال اطلاعیه‌ای در این باره صادر کرد:

"در خصوص پرونده علیرضا جهانبخش بابت مکانیزم مشارکت امور حقوقی فدراسیون فوتبال با وکیل باشگاه داماش تهران جلسات مستمری برگزار کرد و مقرر شد مدارک و مستندات مبین حقوق مورد ادعای باشگاه داماش تهران به این فدراسیون جهت انجام باقی امور ارائه شود.

لیکن تا یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ مدارک مزبور واصل نگردیده است. بدیهی است که فدراسیون فوتبال حامی حقوق باشگاه‌ها است و فلذا در این راستا بایستی از اصول مسلم حقوقی تبعیت کرد تا تشریفات انجام شده منطبق با موازین قانونی فیفا باشد.

لازم به ذکر است مکانیزم مشارکت مربوط به داماش گیلان، داماش ایرانیان و داماش تهران می‌باشد که با توجه به اینکه داماش گیلان منحل شده ، فدراسیون موظف است به عنوان جانشین نسبت به پیگیری مکانیزم مشارکت  جهانبخش را از باشگاههای بهره بردار اقدام نماید.

در ضمن براساس مستندات ارائه شده و روزنامه رسمی باشگاه داماش تهران در سال ۱۳۹۶ تاسیس گردیده است."

حال باید دید در پرونده مذکور کدام یک از طرفین به برتری میِ‌رسند. لازم به ذکر است مکانیزم مشارکتی یکی از مسائلی است که در فوتبال روز دنیا باشگاه‌های کوچک از قبلش می‌توانند به درآمدهای قابل توجه برسند. به این صورت که بازیکنی وقتی از جمع آنها جدا می‌شود تا چندین سال انتقال‌های بعدی‌اش تحت تاثیر خواهد بود و باشگاهن مورد نظر می‌تواند سهمی داشته باشد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید