وزیر خارجه ایران در توییتی نوشت: نسل‌کشی سربرنیتسا در حالی آغاز شد که اروپا در عمل به وظایف بنیادین خود ناکام بود.
۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۸
۰
در توییت «محمد جواد ظریف» آمده است: «۲۵ سال پیش در چنین روزی نسل‌کشی سربرنیتسا در حالی آغاز شد که اروپا در عمل به وظایف بنیادین خود ناکام بود».

با گذشت ربع قرن، اروپا درگیر ناتوانی مشابهی است. خودداری سازمان ملل متحد از هرگونه اقدامی در آن زمان (که تا ابد دامن‌گیر این نهاد جهانی خواهد بود) باید درسی برای امروز باشد. 

شهر سربرنیتسا که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند و به عنوان منطقه امن تحت حفاظت سربازان هلندی سازمان ملل متحد قرار داشت، در یازدهم ژوئیه ۱۹۹۵ میلادی از سوی نیرو‌های صرب به فرماندهی ژنرال «راتکو ملادیچ» بدون مقاومت نیرو‌های هلندی سازمان ملل متحد، تصرف شد و به دنبال آن بیش از ۸ هزار نفر در این شهر قتل عام شدند و هنوز پیکر برخی از شهدا مفقود شده است.

بوسنی و هرزگوین در سال ۱۹۹۵ میلادی برپایه توافقنامه «دیتون» که میان سران جمهوری‌های صربستان، کرواسی و بوسنی و هرزگوین منعقد شد به دو هویت جمهوری «صربسکا» و یک بخش مسلمان و کروات‌نشین با نام فدراسیون «بوسنی و هرزگوین» دست یافت.
وزیر خارجه ایران در توییتی نوشت: نسل‌کشی سربرنیتسا در حالی آغاز شد که اروپا در عمل به وظایف بنیادین خود ناکام بود.
در توییت «محمد جواد ظریف» آمده است: «۲۵ سال پیش در چنین روزی نسل‌کشی سربرنیتسا در حالی آغاز شد که اروپا در عمل به وظایف بنیادین خود ناکام بود».

با گذشت ربع قرن، اروپا درگیر ناتوانی مشابهی است. خودداری سازمان ملل متحد از هرگونه اقدامی در آن زمان (که تا ابد دامن‌گیر این نهاد جهانی خواهد بود) باید درسی برای امروز باشد. 

شهر سربرنیتسا که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند و به عنوان منطقه امن تحت حفاظت سربازان هلندی سازمان ملل متحد قرار داشت، در یازدهم ژوئیه ۱۹۹۵ میلادی از سوی نیرو‌های صرب به فرماندهی ژنرال «راتکو ملادیچ» بدون مقاومت نیرو‌های هلندی سازمان ملل متحد، تصرف شد و به دنبال آن بیش از ۸ هزار نفر در این شهر قتل عام شدند و هنوز پیکر برخی از شهدا مفقود شده است.

بوسنی و هرزگوین در سال ۱۹۹۵ میلادی برپایه توافقنامه «دیتون» که میان سران جمهوری‌های صربستان، کرواسی و بوسنی و هرزگوین منعقد شد به دو هویت جمهوری «صربسکا» و یک بخش مسلمان و کروات‌نشین با نام فدراسیون «بوسنی و هرزگوین» دست یافت.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید