جعفرزاده گفت: آتش سوزی ایجاد شده بر اثر اتصالی یکی از ترانس‌های واحد گازی نیروگاه شهید مدحج زرگان اهواز برطرف شده است.
۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۷
۰
میثم جعفرزاده تصریح کرد: عصر امروز در پی اتصال پیش آمده برای ترانسفورماتور یکی از واحد‌های گازی با مگاوات پایین نیروگاه شهید مدحج زرگان اهواز که یکی از نیروگاه‌های بخش خصوصی است، شاهد وقوع آتش سوزی در این مجموعه بوده ایم که بلافاصله با اقدام به موقع حادثه رخ داده برطرف شده است.

وی با رد وقوع انفجار در این نیروگاه، گفت: در پی وقوع این حادثه برخی از پست‌های برق منطقه‌ای از مدار خارج شده و به طبع آن مناطقی از کلانشهر اهواز دچار خاموشی شد که بلافاصله با مدیریت بار شبکه، خاموشی رخ داده در این مناطق برطرف شده است.

جعفرزاده گفت: آتش سوزی ایجاد شده بر اثر اتصالی یکی از ترانس‌های واحد گازی نیروگاه شهید مدحج زرگان اهواز رخ داده است.
جعفرزاده گفت: آتش سوزی ایجاد شده بر اثر اتصالی یکی از ترانس‌های واحد گازی نیروگاه شهید مدحج زرگان اهواز برطرف شده است.
میثم جعفرزاده تصریح کرد: عصر امروز در پی اتصال پیش آمده برای ترانسفورماتور یکی از واحد‌های گازی با مگاوات پایین نیروگاه شهید مدحج زرگان اهواز که یکی از نیروگاه‌های بخش خصوصی است، شاهد وقوع آتش سوزی در این مجموعه بوده ایم که بلافاصله با اقدام به موقع حادثه رخ داده برطرف شده است.

وی با رد وقوع انفجار در این نیروگاه، گفت: در پی وقوع این حادثه برخی از پست‌های برق منطقه‌ای از مدار خارج شده و به طبع آن مناطقی از کلانشهر اهواز دچار خاموشی شد که بلافاصله با مدیریت بار شبکه، خاموشی رخ داده در این مناطق برطرف شده است.

جعفرزاده گفت: آتش سوزی ایجاد شده بر اثر اتصالی یکی از ترانس‌های واحد گازی نیروگاه شهید مدحج زرگان اهواز رخ داده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید