رسانه‌های یمنی گزارش دادند که ائتلاف عربی تحت امر عربستان حملات هوایی شدیدی به استان‌های مأرب، صنعاء، حجه و الجوف در یمن داشته است.
۱۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۲
۰
جنگنده‌های ائتلاف عربی ۲۲ حمله هوایی به استان مأرب در شمال شرق یمن داشته و دو شهرستان العبدیة و ماهلیه در جنوب مأرب را هدف قرار دادند.

ائتلاف عربی تحت امر عربستان همچنین حملاتی به استان صنعاء در مرکز یمن داشته که پیش از این حملات نیز، ۳۹ حمله هوایی به پایتخت و مناطق اطراف آن داشت.

استان حجه در شمال غرب یمن نیز در معرض سه حمله ائتلاف عربی قرار گرفت. ائتلاف سعودی دو حمله هوایی نیز به استان الجوف در مرز با عربستان داشت.
رسانه‌های یمنی گزارش دادند که ائتلاف عربی تحت امر عربستان حملات هوایی شدیدی به استان‌های مأرب، صنعاء، حجه و الجوف در یمن داشته است.
جنگنده‌های ائتلاف عربی ۲۲ حمله هوایی به استان مأرب در شمال شرق یمن داشته و دو شهرستان العبدیة و ماهلیه در جنوب مأرب را هدف قرار دادند.

ائتلاف عربی تحت امر عربستان همچنین حملاتی به استان صنعاء در مرکز یمن داشته که پیش از این حملات نیز، ۳۹ حمله هوایی به پایتخت و مناطق اطراف آن داشت.

استان حجه در شمال غرب یمن نیز در معرض سه حمله ائتلاف عربی قرار گرفت. ائتلاف سعودی دو حمله هوایی نیز به استان الجوف در مرز با عربستان داشت.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید