یک فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان درباره نحوه برخورد والدین با کودکان در روز‌هایی کرونایی توضیح داد.
۱۳ تير ۱۳۹۹ - ۰۴:۱۱
۰
فریبا عربگل فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان اظهار کرد: گاهی اوقات وقتی خودمان خسته، کلافه، مضطرب و نگران هستیم، ممکن است فرزندان مان را تحت فشار قرار دهیم و ناخواسته فشار را سر آن‌ها خالی کنیم که در این شرایط والدین باید سعی کنند تا با فرزندان خود با آرامش رفتار کنند.

عربگل با اشاره به راهکار‌هایی در خصوص رفتار والدین با کودکان در روز‌های کرونایی اظهار کرد: از سرزنش کردن پرهیز کنید و بدانید که رفتار نادرست و خشن آسیب شدید و جبران ناپذیری به کودکان خواهد زد، این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری باید به فکر کودکان باشیم و از آن‌ها غفلت نکنیم.

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان بیان کرد: اگر به هر دلیلی مضطرب، عصبانی یا خشمگین هستید، این احساسات را در رفتار خود به آن‌ها منتقل نکنید و سعی کنید خود را با روش‌های ساده، آرام کرده و از موقعیت‌هایی که باعث افزایش استرس در شما می‌شوند، دوری کنید؛ برای مثال کمتر به سراغ اخبار رفته و زمانی را به استراحت، ورزش، نرمش و کتابخوانی اختصاص دهید.

این فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان یادآوری کرد: اگر نمی‌توانید به هر دلیلی خشم خود را کنترل کنید حتما از مشاوران کمک بگیرید.
یک فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان درباره نحوه برخورد والدین با کودکان در روز‌هایی کرونایی توضیح داد.
فریبا عربگل فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان اظهار کرد: گاهی اوقات وقتی خودمان خسته، کلافه، مضطرب و نگران هستیم، ممکن است فرزندان مان را تحت فشار قرار دهیم و ناخواسته فشار را سر آن‌ها خالی کنیم که در این شرایط والدین باید سعی کنند تا با فرزندان خود با آرامش رفتار کنند.

عربگل با اشاره به راهکار‌هایی در خصوص رفتار والدین با کودکان در روز‌های کرونایی اظهار کرد: از سرزنش کردن پرهیز کنید و بدانید که رفتار نادرست و خشن آسیب شدید و جبران ناپذیری به کودکان خواهد زد، این روز‌ها بیش از هر زمان دیگری باید به فکر کودکان باشیم و از آن‌ها غفلت نکنیم.

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان بیان کرد: اگر به هر دلیلی مضطرب، عصبانی یا خشمگین هستید، این احساسات را در رفتار خود به آن‌ها منتقل نکنید و سعی کنید خود را با روش‌های ساده، آرام کرده و از موقعیت‌هایی که باعث افزایش استرس در شما می‌شوند، دوری کنید؛ برای مثال کمتر به سراغ اخبار رفته و زمانی را به استراحت، ورزش، نرمش و کتابخوانی اختصاص دهید.

این فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان یادآوری کرد: اگر نمی‌توانید به هر دلیلی خشم خود را کنترل کنید حتما از مشاوران کمک بگیرید.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید