پارسینه: علی القاصی مهر دادستان تهران، در اخبار شبکه یک سیما، جزئیات حادثه آتش سوزی در درمانگاه سینا اطهر را شرح داد.
۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۰۷:۱۰
۲
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
... و مصیبت در کشور نهادینه شده....................
یکی از هشتاد میلیون
هر چند تشخیص علت وقوع حادثه در صلاحیت و تخصص آتش نشانی است ولی آقای القاصی مهر علت وقوع حادثه را از قول مطلعین عاملی بیان میکنند که با عقل جور در نمیاید! اتصال سیم برق و انفجار کپسولهای گاز هلیم و اکسیژن. بر فرض مثال که کپسولهای گاز هلیم و اکسیژن دچار نشتی بوده و در نزدیکی آنان نیز اتصال سیم برق رخ داده باشد ولی گاز هلیم از لحاظ شیمیایی یک گاز خنثی بوده و مطلقاً اشتعالزا نیست و گاز اکسیژن هم هر چند یک گاز به لحاظ شیمیایی بسیار فعال بوده و در فرآیند هر اشتعالی سهیم است ولی خود اکسیژن بدون وجود مادّه سوختی به هیچ وجه اشتعالزا نیست.
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید