امروز تیم اینتر از کیت اول خود برای فصل جدید رونمایی کرد.
۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰
۰

به گزارش پارسینه؛ امروز تیم اینتر از کیت اول خود برای فصل جدید رونمایی کرد.

 

امروز تیم اینتر از کیت اول خود برای فصل جدید رونمایی کرد.

به گزارش پارسینه؛ امروز تیم اینتر از کیت اول خود برای فصل جدید رونمایی کرد.