پارسینه: پس از بارندگی‌های اخیر، دریاچه زیبایی در دل کویر کرمان شکل گرفته و نام آن را دریاچه جوان گذاشته اند.
۰۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۵
۰

به گزارش پارسینه؛ پس از بارندگی‌های اخیر، دریاچه زیبایی در دل کویر کرمان شکل گرفته و نام آن را دریاچه جوان گذاشته اند.