شیوا رضوی که در برنامه عصر جدید شرکت کرده بود، در برنامه شبکه‌پنج مشغول اجرای برنامه ای مخصوص کودکان هست.
۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۳
۰

به گزارش پارسینه؛ شیوا رضوی که در برنامه عصر جدید شرکت کرده بود، در برنامه شبکه‌پنج مشغول اجرای برنامه ای مخصوص کودکان هست.

 

شیوا رضوی که در برنامه عصر جدید شرکت کرده بود، در برنامه شبکه‌پنج مشغول اجرای برنامه ای مخصوص کودکان هست.

به گزارش پارسینه؛ شیوا رضوی که در برنامه عصر جدید شرکت کرده بود، در برنامه شبکه‌پنج مشغول اجرای برنامه ای مخصوص کودکان هست.

 

{*ticket:47634*}