آژانس فضایی اروپا در عکس روز خود، تصویری از خورشیدگرفتگی منتشر کرد.
۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳
۰

امروز در برخی از نقاط آسیا و آفریقا خورشید گرفتگی رخ داد.

به همین مناسبت "آژانس فضایی اروپا" با انتشار تصویری از یک خورشید گرفتگی نوشت: همزمان با رسیدن فصل تابستان در نیمکره شمالی و رسیدن زمستان در نیمکره جنوبی، یک خورشید گرفتگی رخ داد.

آژانس فضایی اروپا در ادامه نوشت: فصل جدید با یک خورشید گرفتگی حلقوی در بخش‌هایی از آسیا و آفریقا آغاز شد.

این خورشیدگرفتگی تنها چند ساعت پس از ورود ماه به مرحله "ماه جدید" آغاز شد.

این تصویر مربوط به یک خورشیدگرفتگی است که در سال ۲۰۱۷ میلادی رخ داده است و بسیار چشمگیر بود.

تصویر روز آژانش فضایی اروپا از یک خورشید گرفتگی
 
آژانس فضایی اروپا در عکس روز خود، تصویری از خورشیدگرفتگی منتشر کرد.

امروز در برخی از نقاط آسیا و آفریقا خورشید گرفتگی رخ داد.

به همین مناسبت "آژانس فضایی اروپا" با انتشار تصویری از یک خورشید گرفتگی نوشت: همزمان با رسیدن فصل تابستان در نیمکره شمالی و رسیدن زمستان در نیمکره جنوبی، یک خورشید گرفتگی رخ داد.

آژانس فضایی اروپا در ادامه نوشت: فصل جدید با یک خورشید گرفتگی حلقوی در بخش‌هایی از آسیا و آفریقا آغاز شد.

این خورشیدگرفتگی تنها چند ساعت پس از ورود ماه به مرحله "ماه جدید" آغاز شد.

این تصویر مربوط به یک خورشیدگرفتگی است که در سال ۲۰۱۷ میلادی رخ داده است و بسیار چشمگیر بود.

تصویر روز آژانش فضایی اروپا از یک خورشید گرفتگی
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}