به استناد مصوبه شماره ۳۲۰۷۲/ت ۵۵۴۲۰ هــ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۷ و اصلاحیه شماره ۴۶۳۳۸/ ت. ۵۵۵۲۱ هــ مورخ ۱۳/۴/۹۷ هیات محترم وزیران موضوع "تغییر ساعت کار ادارات در فصل گرما" و نظر به ضرورت مدیریت مصرف انرژی برق؛ ساعت کار کارمندان با رعایت قوانین از روز یکشنبه مورخ ۱۸/۳/۹۹ تا اطلاع ثانوی در روز‌های شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت ۶ الی ۱۲:۳۰ و روز‌های پنجشنبه از ساعت ۶ الی ۱۲ اعلام می‌گردد.
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۶
۰

ساعت کار بیمارستان ها، مراکز درمان، امداد رسانی و شرکت‌های خدمات رسان اعم از آتش نشانی، اتفاقات آب، برق و گاز و موارد مشابه و همچنین بانک‌های استان تابع مقررات و سیاست‌های داخلی تعیین شده توسط ستاد مرکزی می‌باشند.

آن تعداد از دستگاه‌های اجرایی واجد شرایط حقوقی مستقل که روز‌های پنجشنبه تعطیل هستند ضمن مدیریت ساعت کارکارکنان در پایان وقت اداری نسبت به برنامه ریزی برای حضور کارکنان اقدام نمایند.

به استناد مصوبه شماره ۳۲۰۷۲/ت ۵۵۴۲۰ هــ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۷ و اصلاحیه شماره ۴۶۳۳۸/ ت. ۵۵۵۲۱ هــ مورخ ۱۳/۴/۹۷ هیات محترم وزیران موضوع "تغییر ساعت کار ادارات در فصل گرما" و نظر به ضرورت مدیریت مصرف انرژی برق؛ ساعت کار کارمندان با رعایت قوانین از روز یکشنبه مورخ ۱۸/۳/۹۹ تا اطلاع ثانوی در روز‌های شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت ۶ الی ۱۲:۳۰ و روز‌های پنجشنبه از ساعت ۶ الی ۱۲ اعلام می‌گردد.

ساعت کار بیمارستان ها، مراکز درمان، امداد رسانی و شرکت‌های خدمات رسان اعم از آتش نشانی، اتفاقات آب، برق و گاز و موارد مشابه و همچنین بانک‌های استان تابع مقررات و سیاست‌های داخلی تعیین شده توسط ستاد مرکزی می‌باشند.

آن تعداد از دستگاه‌های اجرایی واجد شرایط حقوقی مستقل که روز‌های پنجشنبه تعطیل هستند ضمن مدیریت ساعت کارکارکنان در پایان وقت اداری نسبت به برنامه ریزی برای حضور کارکنان اقدام نمایند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}