رضایی:
نماینده مردم کنگاور صحنه، هرسین در مجلس گفت: نباید توانمندی‌ها و منایع اقتصادی در اختیار برخی از افراد خاص قرار بگیرد، اقشار مختلف باید امکان استفاده از این منابع را داشته باشند.
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۲
۰

علی رضایی نماینده مردم کنگاور صحنه، هرسین، بیستون و دینور در مجلس شورای اسلامی، در خصوص لزوم مردمی شدن اقتصاد کشور، گفت: کشور ما از نظر اقتصادی دارای توانمندی‌های بسیار زیادی است و می‌تواند در میان کشورهای قدرتمند اقتصادی قرار بگیرد .

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنا بر نظر مقام معظم رهبری باید فرصت‌های اقتصادی موجود بر اساس عدالت در اختیار تمامی مردم قرار بگیرد، تصریح کرد: مردم باید بتوانند از امکانات و منابع موجود در کشور استفاده کنند و از این موضوع سود کافی را داشته باشند.

رضایی با تاکید بر اینکه باید با انجام برخی اقدامات از جمله خصوصی سازی اصولی در کشور شاهد بهبود وضعیت معیشتی مردم باشیم، عنوان کرد: این امکان وجود دارد تا در مسیر خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد کشور شاهد بروز برخی اشکالات و ایرادات باشیم اما در نهایت به اقتصاد مردمی دست پیدا می‌کنیم.

نماینده مردم کنگاور صحنه، هرسین، بیستون و دینور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید توانمندی‌ها و منایع اقتصادی در اختیار برخی از افراد خاص قرار بگیرد، تصریح کرد: با آزاد سازی سهالم عدالت سهام شرکت‌های بزرگ و سود ده در اخیار مردم قرار گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید به این موضوع نیز توجه شود که برخی از افراد در زمینه سهام عدالت اطلاعات کافی ندارند و این موضوع ممکن است زیان آنها را به همراه داشته باشد.

نماینده مردم کنگاور صحنه، هرسین، بیستون و دینور در مجلس شورای اسلامی ، خاطرنشان کرد: مردمی شدن اقتصاد علاوه بر منافع اقتصادی گسترده برای کشور بازتاب روانی خوبی را نیز به همراه دارد./

نماینده مردم کنگاور صحنه، هرسین در مجلس گفت: نباید توانمندی‌ها و منایع اقتصادی در اختیار برخی از افراد خاص قرار بگیرد، اقشار مختلف باید امکان استفاده از این منابع را داشته باشند.

علی رضایی نماینده مردم کنگاور صحنه، هرسین، بیستون و دینور در مجلس شورای اسلامی، در خصوص لزوم مردمی شدن اقتصاد کشور، گفت: کشور ما از نظر اقتصادی دارای توانمندی‌های بسیار زیادی است و می‌تواند در میان کشورهای قدرتمند اقتصادی قرار بگیرد .

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنا بر نظر مقام معظم رهبری باید فرصت‌های اقتصادی موجود بر اساس عدالت در اختیار تمامی مردم قرار بگیرد، تصریح کرد: مردم باید بتوانند از امکانات و منابع موجود در کشور استفاده کنند و از این موضوع سود کافی را داشته باشند.

رضایی با تاکید بر اینکه باید با انجام برخی اقدامات از جمله خصوصی سازی اصولی در کشور شاهد بهبود وضعیت معیشتی مردم باشیم، عنوان کرد: این امکان وجود دارد تا در مسیر خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد کشور شاهد بروز برخی اشکالات و ایرادات باشیم اما در نهایت به اقتصاد مردمی دست پیدا می‌کنیم.

نماینده مردم کنگاور صحنه، هرسین، بیستون و دینور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید توانمندی‌ها و منایع اقتصادی در اختیار برخی از افراد خاص قرار بگیرد، تصریح کرد: با آزاد سازی سهالم عدالت سهام شرکت‌های بزرگ و سود ده در اخیار مردم قرار گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید به این موضوع نیز توجه شود که برخی از افراد در زمینه سهام عدالت اطلاعات کافی ندارند و این موضوع ممکن است زیان آنها را به همراه داشته باشد.

نماینده مردم کنگاور صحنه، هرسین، بیستون و دینور در مجلس شورای اسلامی ، خاطرنشان کرد: مردمی شدن اقتصاد علاوه بر منافع اقتصادی گسترده برای کشور بازتاب روانی خوبی را نیز به همراه دارد./

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}