در این ویدیو که اخیراً پر بازدید شده و مورد تمسخر کاربران در شبکه های اجتماعی قرار گرفته، نشان می دهد چند مأمور احتمالاً مربوط به جنوب شرق آسیا و یا شبه قاره هند در حال ضدعفونی کردن موتور سیکلتها هستند که ناگهان آتش سوزی به راه می افتد، اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود و نحوه اطفای حریق هم توسط مأموران حیرت آور است!
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۷
۰
در این ویدیو که اخیراً پر بازدید شده و مورد تمسخر کاربران در شبکه های اجتماعی قرار گرفته، نشان می دهد چند مأمور احتمالاً مربوط به جنوب شرق آسیا و یا شبه قاره هند در حال ضدعفونی کردن موتور سیکلتها هستند که ناگهان آتش سوزی به راه می افتد، اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود و نحوه اطفای حریق هم توسط مأموران حیرت آور است!
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}