تداوم پرداخت تسهیلات ویژه خرید دین توسط بانک ملی به کسب و کارها؛
گزارش پارسینه از شعب بانک ملی در سراسر کشور از تداوم پرداخت تسهیلات ویژه خرید دین به صاحبان کسب و کارها در سال جاری حکایت دارد؛ تسهیلاتی که از آن به عنوان حامی کسب و کارها یاد می شود.
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۱
۰

به گزارش پارسینه، این روزها اقتصاد ایران در حال خروج تدریجی از شوک ناشی از شیوع بیماری کروناست و صاحبان کسب و کارها هم خود را برای زندگی موقتی با این ویروس منحوس آماده می کنند.

هم اکنون بیش از سه ماه است که کسب و کارها تحت تاثیر بیماری کرونا قرار گرفته اند و شرایط بازار همچنان کرونایی است اما صاحبان کسب و کار امیدوارند با کنترل، مدیریت و در نهایت مهار ویروس کرونا در کشور، وضعیت کسب و کارها هم عادی شود و رونق دوباره به بازارهای مختلف برگردد.

در این میان صاحبان کسب و کار تنها نخواهند بود و بانک ملی ایران به عنوان حامی همچنان در کنار آنان باقی خواهد ماند.

گزارش پارسینه از شعب بانک ملی در سراسر کشور از تداوم پرداخت تسهیلات ویژه خرید دین به صاحبان کسب و کارها در سال جاری حکایت دارد؛ تسهیلاتی که از آن به عنوان حامی کسب و کارها یاد می شود.

در واقع، صاحبان کسب و کارها با تسهیلات خرید دین بانک ملی ایران می توانند چک و اوراق و اسناد تجاری خود را پیش از موعد سر رسید نقد کنند.

جزییات کامل طرح ویژه حمایت از صاحبان کسب و کار

صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی می توانند نقدینگی اوراق و اسناد تجاری خود را پیش از سر رسید دریافت کنند. درواقع تسهیلات خرید دین خدمتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است که نیازمند نقدینگی هستند اما اوراق و اسناد تجاری آنها دارای مهلت پرداخت دیرتری نسبت به زمان مورد نیازشان است.

در این روش بانک، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی و درج شده در متن اسناد و اوراق تجاری مانند چک و سفته به صورت نقدی از داین و مشتری خریداری می کند بدین ترتیب مشتری می تواند زودتر از موعد مقرر نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورد.

خرید دین به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای تمامی بخش های اقتصادی قابل انجام است و در چارچوب ضوابط و مقررات و با رعایت دستورالعمل ها و آیین نامه های بخش اعتباری از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اشخاص مرتبط و همچنین سیاست اعتباری سالانه صورت می گیرد که همه مشتریان بانک در همه بخش ها می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

پرداخت تسهیلات خرید دین بابت اسناد تجاری حاصل از فروش محصولات بنگاه‎های تولیدی پس از بررسی صورت های مالی حسابرسی شده و با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به تسهیلات سرمایه درگردش تا سقف 70 درصد فروش سال گذشته بنگاه های تولیدی قابل پرداخت است.

ملاک تعیین سقف پرداخت تسهیلات خرید دین در واحدهای اقتصادی غیرتولیدی نیز روند عملیات خرید و فروش با در نظرگرفتن حجم حساب ها و اسناد دریافتی اعم از تجاری یا غیرتجاری هر بنگاه در صورت های مالی حسابرسی شده و یا اظهارنامه های مالیاتی خواهد بود.

خرید دین اسناد تجاری هم بر پایه روش ارزش فعلی اسناد با سررسید آتی صورت می گیرد و در محاسبات مربوط به سود، اصل تسهیلات ملاک عمل خواهد بود.

همچنین در قرارداد میان مشتری و بانک، سررسید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری نباید از یک سال تجاوز کند و پرداخت تسهیلات خرید دین نسبت به اسناد تجاری با سررسیدهای متفاوت در قالب یک قرارداد امکان پذیر است.

همچنین سود تسهیلات خرید دین هم با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه محاسبه می شود.

بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۸، تعداد ۱۲۶ هزار و ۵۵ فقره تسهیلات خرید دین به ارزش ۸۸ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال به صاحبان کسب و کار و بنگاه ها پرداخت کرده و قرار است باوجود اقتصادکرونازده ایران، این تسهیلات تا پایان سال همچنان به صاحبان کسب و کارها پرداخت شود.

منبع: پارسینه
تداوم پرداخت تسهیلات ویژه خرید دین توسط بانک ملی به کسب و کارها؛
۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۱
گزارش پارسینه از شعب بانک ملی در سراسر کشور از تداوم پرداخت تسهیلات ویژه خرید دین به صاحبان کسب و کارها در سال جاری حکایت دارد؛ تسهیلاتی که از آن به عنوان حامی کسب و کارها یاد می شود.

به گزارش پارسینه، این روزها اقتصاد ایران در حال خروج تدریجی از شوک ناشی از شیوع بیماری کروناست و صاحبان کسب و کارها هم خود را برای زندگی موقتی با این ویروس منحوس آماده می کنند.

هم اکنون بیش از سه ماه است که کسب و کارها تحت تاثیر بیماری کرونا قرار گرفته اند و شرایط بازار همچنان کرونایی است اما صاحبان کسب و کار امیدوارند با کنترل، مدیریت و در نهایت مهار ویروس کرونا در کشور، وضعیت کسب و کارها هم عادی شود و رونق دوباره به بازارهای مختلف برگردد.

در این میان صاحبان کسب و کار تنها نخواهند بود و بانک ملی ایران به عنوان حامی همچنان در کنار آنان باقی خواهد ماند.

گزارش پارسینه از شعب بانک ملی در سراسر کشور از تداوم پرداخت تسهیلات ویژه خرید دین به صاحبان کسب و کارها در سال جاری حکایت دارد؛ تسهیلاتی که از آن به عنوان حامی کسب و کارها یاد می شود.

در واقع، صاحبان کسب و کارها با تسهیلات خرید دین بانک ملی ایران می توانند چک و اوراق و اسناد تجاری خود را پیش از موعد سر رسید نقد کنند.

جزییات کامل طرح ویژه حمایت از صاحبان کسب و کار

صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی می توانند نقدینگی اوراق و اسناد تجاری خود را پیش از سر رسید دریافت کنند. درواقع تسهیلات خرید دین خدمتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است که نیازمند نقدینگی هستند اما اوراق و اسناد تجاری آنها دارای مهلت پرداخت دیرتری نسبت به زمان مورد نیازشان است.

در این روش بانک، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی و درج شده در متن اسناد و اوراق تجاری مانند چک و سفته به صورت نقدی از داین و مشتری خریداری می کند بدین ترتیب مشتری می تواند زودتر از موعد مقرر نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورد.

خرید دین به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای تمامی بخش های اقتصادی قابل انجام است و در چارچوب ضوابط و مقررات و با رعایت دستورالعمل ها و آیین نامه های بخش اعتباری از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اشخاص مرتبط و همچنین سیاست اعتباری سالانه صورت می گیرد که همه مشتریان بانک در همه بخش ها می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

پرداخت تسهیلات خرید دین بابت اسناد تجاری حاصل از فروش محصولات بنگاه‎های تولیدی پس از بررسی صورت های مالی حسابرسی شده و با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به تسهیلات سرمایه درگردش تا سقف 70 درصد فروش سال گذشته بنگاه های تولیدی قابل پرداخت است.

ملاک تعیین سقف پرداخت تسهیلات خرید دین در واحدهای اقتصادی غیرتولیدی نیز روند عملیات خرید و فروش با در نظرگرفتن حجم حساب ها و اسناد دریافتی اعم از تجاری یا غیرتجاری هر بنگاه در صورت های مالی حسابرسی شده و یا اظهارنامه های مالیاتی خواهد بود.

خرید دین اسناد تجاری هم بر پایه روش ارزش فعلی اسناد با سررسید آتی صورت می گیرد و در محاسبات مربوط به سود، اصل تسهیلات ملاک عمل خواهد بود.

همچنین در قرارداد میان مشتری و بانک، سررسید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری نباید از یک سال تجاوز کند و پرداخت تسهیلات خرید دین نسبت به اسناد تجاری با سررسیدهای متفاوت در قالب یک قرارداد امکان پذیر است.

همچنین سود تسهیلات خرید دین هم با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه محاسبه می شود.

بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۸، تعداد ۱۲۶ هزار و ۵۵ فقره تسهیلات خرید دین به ارزش ۸۸ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال به صاحبان کسب و کار و بنگاه ها پرداخت کرده و قرار است باوجود اقتصادکرونازده ایران، این تسهیلات تا پایان سال همچنان به صاحبان کسب و کارها پرداخت شود.

منبع: پارسینه
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}