معاون اداره کل دارایی استان کرمانشاه با اشاره به آغاز آزادسازی سهام عدالت از روز گذشته گفت: با توجه به شیوع کرونا در استان مراجعه حضوری به بانک‌ها برای فروش سهام ضرورتی ندارد.
۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۵
۰
فرید خلیلی با اشاره به آزادسازی سهام عدالت به دو روش مستقیم و غیرمستقیم اظهار داشت: افرادی که مایل هستند خود به طور مستقیم مدیریت سهام را به عهده بگیرند تا ۱۵ خرداد برای مراجعه به سامانه فرصت دارند و برای روش غیرمستقیم نیازی به مراجعه به سامانه نیست.

خلیلی با بیان اینکه فروش ۳۰ درصد از سهام از روز گذشته آغاز شده است عنوان کرد: سهامدارانش که مدیریت مستقیم را انتخاب کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به بانکی که در سامانه معرفی کرده‌اند درخواست فروش ۳۰ درصد از سهام خود را بدهند.

وی افزود: این افراد همچنین می‌توانند از طریق وبسایت کارگزاری‌های سهام عدالت یا شرکت سپرده گذاری مرکزی وضعیت سهام خود را ببینند و ۳۰ درصد آن را بفروشند.


خلیلی با بیان اینکه با توجه به شیوع کرونا مراجعه به بانک ضرورتی ندارد گفت: افرادی هم که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند می‌توانند سهام خود را بفروشند، اما فرایند پرداخت ارزش سهام به آن‌ها طولانی‌تر است.

معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه از مردم خواست که هیچ عجله‌ای برای فروش سهام خود نداشته باشند و در زمان مناسب برای فروش اقدام کنند.

خلیلی عنوان کرد: ۳۰ درصد ارزش سهام عدالت افراد قابل فروش است و ۷۰ درصد باقی مانده نیز همچنان در اختیار دارندگان سهام است و در یک بازه زمانی که کد بورسی برلی افراد تعریف می‌شود می‌توانند درباره ۷۰ درصد باقی مانده تا بگیرند.


معاون اداره کل دارایی استان کرمانشاه با اشاره به آغاز آزادسازی سهام عدالت از روز گذشته گفت: با توجه به شیوع کرونا در استان مراجعه حضوری به بانک‌ها برای فروش سهام ضرورتی ندارد.
فرید خلیلی با اشاره به آزادسازی سهام عدالت به دو روش مستقیم و غیرمستقیم اظهار داشت: افرادی که مایل هستند خود به طور مستقیم مدیریت سهام را به عهده بگیرند تا ۱۵ خرداد برای مراجعه به سامانه فرصت دارند و برای روش غیرمستقیم نیازی به مراجعه به سامانه نیست.

خلیلی با بیان اینکه فروش ۳۰ درصد از سهام از روز گذشته آغاز شده است عنوان کرد: سهامدارانش که مدیریت مستقیم را انتخاب کرده‌اند می‌توانند با مراجعه به بانکی که در سامانه معرفی کرده‌اند درخواست فروش ۳۰ درصد از سهام خود را بدهند.

وی افزود: این افراد همچنین می‌توانند از طریق وبسایت کارگزاری‌های سهام عدالت یا شرکت سپرده گذاری مرکزی وضعیت سهام خود را ببینند و ۳۰ درصد آن را بفروشند.


خلیلی با بیان اینکه با توجه به شیوع کرونا مراجعه به بانک ضرورتی ندارد گفت: افرادی هم که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند می‌توانند سهام خود را بفروشند، اما فرایند پرداخت ارزش سهام به آن‌ها طولانی‌تر است.

معاون اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه از مردم خواست که هیچ عجله‌ای برای فروش سهام خود نداشته باشند و در زمان مناسب برای فروش اقدام کنند.

خلیلی عنوان کرد: ۳۰ درصد ارزش سهام عدالت افراد قابل فروش است و ۷۰ درصد باقی مانده نیز همچنان در اختیار دارندگان سهام است و در یک بازه زمانی که کد بورسی برلی افراد تعریف می‌شود می‌توانند درباره ۷۰ درصد باقی مانده تا بگیرند.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}