عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: به زودی امکان فوق العاده‌ای برای مغازه داران خیابان لاله زار در نظر گرفته خواهد شد.
۰۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۲
۰

زهرا نژاد بهرام، عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: روز چهارشنبه بازدیدی از روند بهسازی خیابان لاله زار داشتم.

وی افزود: برخی مغازه دراان در این بازدید از نوع بهسازی خیابان گلایه داشتند و معتقد بودند از این پس جای پارک موتور سیکلت‌های شان از بین می‌رود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: این گلایه را به مدیران منطقه اعلام کردم، اما مشخص شد از پیش برای این مشکل فکر شده و چاره اندیشی شده است.

وی تصریح کرد: قرار است برای مغازه داران این خیابان کارت‌هایی تدارک دیده شود تا با استفاده از آن کارت‌ها بتوانند در پارکینگ کریستال واقع در خیابان لاله زار موتور سیکلت خود را پارک کنند.

نژاد بهرام گفت: به این ترتیب نگرانی مغازه داران برای جای پارک موتور سیکلت‌های شان مرتفع خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: به زودی امکان فوق العاده‌ای برای مغازه داران خیابان لاله زار در نظر گرفته خواهد شد.

زهرا نژاد بهرام، عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: روز چهارشنبه بازدیدی از روند بهسازی خیابان لاله زار داشتم.

وی افزود: برخی مغازه دراان در این بازدید از نوع بهسازی خیابان گلایه داشتند و معتقد بودند از این پس جای پارک موتور سیکلت‌های شان از بین می‌رود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: این گلایه را به مدیران منطقه اعلام کردم، اما مشخص شد از پیش برای این مشکل فکر شده و چاره اندیشی شده است.

وی تصریح کرد: قرار است برای مغازه داران این خیابان کارت‌هایی تدارک دیده شود تا با استفاده از آن کارت‌ها بتوانند در پارکینگ کریستال واقع در خیابان لاله زار موتور سیکلت خود را پارک کنند.

نژاد بهرام گفت: به این ترتیب نگرانی مغازه داران برای جای پارک موتور سیکلت‌های شان مرتفع خواهد شد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}