رومینا اشرفی دختری ۱۴ ساله پس از آشنایی دو ساله با بهمن خاوری فرار کرده و در خانه خواهر بهمن ماند. پس از چند روز پلیس رومینا را پیدا کرده و به خانواده اش تحویل داد.
۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۶
۶
رومینا اشرفی به پلیس اعلام می‌کند پدرم من را می‌کشد. اما این حرفش مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بالاخره پدر طبق گفته رومینا سرش را با داس بریده و به قتل‌ می‌رساند. بعد از یک هفته بهمن خاوری دوباره بازداشت شد.

گفته می‌شد علت بازداشت بهمن خاوری، اغفال یک دختر ۱۳ ساله است، اما تحقیقات میدانی خبرنگار رکنا نشان می‌دهد که بعد از قتل رومینا اشرفی چند صفحه فیک باز شد و عکس و فیلم‌های خصوصی رومینا اشرفی و بهمن خاوری در این صفحات به نمایش درآمد. بهمن خاوری با این اتهام مبنی بر اینکه او عکس‌های خصوصی رومینا اشرفی  را انتشار داده است بازداشت شده است.
منبع: رکنا
رومینا اشرفی دختری ۱۴ ساله پس از آشنایی دو ساله با بهمن خاوری فرار کرده و در خانه خواهر بهمن ماند. پس از چند روز پلیس رومینا را پیدا کرده و به خانواده اش تحویل داد.
رومینا اشرفی به پلیس اعلام می‌کند پدرم من را می‌کشد. اما این حرفش مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بالاخره پدر طبق گفته رومینا سرش را با داس بریده و به قتل‌ می‌رساند. بعد از یک هفته بهمن خاوری دوباره بازداشت شد.

گفته می‌شد علت بازداشت بهمن خاوری، اغفال یک دختر ۱۳ ساله است، اما تحقیقات میدانی خبرنگار رکنا نشان می‌دهد که بعد از قتل رومینا اشرفی چند صفحه فیک باز شد و عکس و فیلم‌های خصوصی رومینا اشرفی و بهمن خاوری در این صفحات به نمایش درآمد. بهمن خاوری با این اتهام مبنی بر اینکه او عکس‌های خصوصی رومینا اشرفی  را انتشار داده است بازداشت شده است.
منبع: رکنا
بهترین خرید
نظرات
فیک
..بعد از قتل رومینا اشرفی چند «صفحه فیک» باز شد و عکس و فیلم‌های خصوصی رومینا اشرفی و بهمن خاوری در این صفحات به نمایش درآمد..
«صفحه فیک» یعنی جعلی
ناشناس
مردتیکه هوسباز ....چرا دختر را تحویل مراجع قانونی ندادی چرا بردیش خانه چرا چند سال مخ دختر را می زدی
ناشناس
متاسفانه بعضی با سنت ها وباورهای غلط دست به فاجعه ای میزند که قلب هر انسانی رو به درد میاره واین سنت هلی غلط درتضاد با اسلام میباشد وعده ای سعی دارن آن رابه اسلام نسبت دهند
چه بسا اعرابی در عصر جاهلیت بودند که دختر را زنده به گور میکردند واسلام با این دیدگاه خرافاتی مبارزه کرد وچقدر پیامبر برای دخترش فاطمه ارزش وکرامت قائل بود. آموزه های غلط غیر اسلامی، عدم توحه خانواده ها به فرزندان، عدم ایجاد محیطی امن وفضایی با عشق ومحبت، برای خانواده موجب این فاجعه شد، چه دخترانی که قربانی بی توجهی خانواده ها شدن، امیدوارم مسولین با برنامه ریزی، زنان ودختران، وکودکان. راتحت پوشش خود قرار دهد. رومینا تنها 13سال داشت.
ناشناس
متاسفانه گاهی اتفاقاتی می افتد که قلب انسان جریحه دار میشودو. عده ای درتلاش هستن که قتل رمینا را به اسلام نسبت دهند. درصورتی که این عمل درتضاد با اسلام میباشد چه بسادر عصر جاهلیت اعراب دختران خود را زنده به گور میکردند واسلام با این دید گاه غلط مبارزه کرد وپیامبر ما فرمود فاطمه پاره تن من است این نشان از محبت پیامبر به دخترش بود. عدم توجه خانواده به فرزندان عدم وجود محیطی امن وفضایی با عشق ومحبت درخانواده، آموزه های غلط وغیر اسلامی، تعصبات افراطی که ریشه واساسی ندارن،نبود فضایی مناسب برای زنان ودختران،وکودکانی که درمعرض آسیب هستن، و.....همه دست بدست هم داد واین فاجعه بوجود آمد.امیدواریم دیگر شاهد چنین فاجعه ای نباشیم.انشاا...
شیرین صفوی
پدر رومینا باید قصاص شود
دراااا
باید دار آویزان شد حبس باید نشد
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}