برخی مناطق شمال غرب و سواحل دریای خزر در ساعات بعد از ظهر رشد ابر و بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.
۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۴
۰
طی دو روز آینده در برخی مناطق شمال غرب و سواحل دریای خزر در ساعات بعد از ظهر رشد ابر و بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد و شنبه در سواحل دریای خزر بارش پراکنده پیش بینی می‌شود و در سایر مناطق آسمان صاف و آرام است و دمای هوا افزایش نسبی خواهد داشت.

طی سه روز آینده در نوار آینده در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید رخ می‌دهد و خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست. طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه اغلب مناطق کشور صاف پیش بینی می‌شود.

وضیعت آب و هوای کشور در 8 خرداد

وضیعت آب و هوای کشور در 8 خرداد

وضیعت آب و هوای کشور در 8 خرداد

وضیعت آب و هوای کشور در 8 خرداد

 

برخی مناطق شمال غرب و سواحل دریای خزر در ساعات بعد از ظهر رشد ابر و بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.
طی دو روز آینده در برخی مناطق شمال غرب و سواحل دریای خزر در ساعات بعد از ظهر رشد ابر و بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد و شنبه در سواحل دریای خزر بارش پراکنده پیش بینی می‌شود و در سایر مناطق آسمان صاف و آرام است و دمای هوا افزایش نسبی خواهد داشت.

طی سه روز آینده در نوار آینده در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل وزش باد شدید رخ می‌دهد و خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست. طی روز‌های یکشنبه و دوشنبه اغلب مناطق کشور صاف پیش بینی می‌شود.

وضیعت آب و هوای کشور در 8 خرداد

وضیعت آب و هوای کشور در 8 خرداد

وضیعت آب و هوای کشور در 8 خرداد

وضیعت آب و هوای کشور در 8 خرداد

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}