معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار منطقه۸، از طراحی و نصب بنر قیمت پسماندهای خشک و تفکیک شده در غرف خبر داد.
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۵
۰

ناصر رضاپور، گفت: «اداره مدیریت پسماند با توجه به اهمیت تفکیک پسماندهای خشک و انگیزه دادن به شهروندان برای مشارکت در طرح تفکیک از مبدا و ارائه آن به غرفه‌های بازیافت، نسبت به طراحی و نصب بنر با قیمت جدید اقدام کرده است.»

رضاپور گفت: «قیمت‌های جدید که از سازمان مدیریت پسماند اعلام شده است و متصدیان غرفه‌های بازیافت موظفند پسماندهای تفکیک شده شهروندان مراجعه کننده را با قیمت جدید دریافت کنند.»

وی افزود : «لازم به ذکر است اطلاعیه تعطیلی غرفه‌های بازیافت تا اطلاع ثانوی به دلیل شیوع ویروس کرونا نیز بر روی غرفه‌ها نصب شد.»

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار منطقه۸، از طراحی و نصب بنر قیمت پسماندهای خشک و تفکیک شده در غرف خبر داد.

ناصر رضاپور، گفت: «اداره مدیریت پسماند با توجه به اهمیت تفکیک پسماندهای خشک و انگیزه دادن به شهروندان برای مشارکت در طرح تفکیک از مبدا و ارائه آن به غرفه‌های بازیافت، نسبت به طراحی و نصب بنر با قیمت جدید اقدام کرده است.»

رضاپور گفت: «قیمت‌های جدید که از سازمان مدیریت پسماند اعلام شده است و متصدیان غرفه‌های بازیافت موظفند پسماندهای تفکیک شده شهروندان مراجعه کننده را با قیمت جدید دریافت کنند.»

وی افزود : «لازم به ذکر است اطلاعیه تعطیلی غرفه‌های بازیافت تا اطلاع ثانوی به دلیل شیوع ویروس کرونا نیز بر روی غرفه‌ها نصب شد.»

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید