روستای قروه واقع در استان زنجان دارای قدمت ۳ هزار ساله است. آثار تاریخی این روستا شامل مسجد جامع، یک پل قدیمی بر روی رودخانه ابهر رود و چند آسیاب آبی است که مربوط به دوره صفویه است. مسجد جامع قروه نیز با قدمت ۱۰۲۵ سال یکی از بنا‌های تاریخی به جا مانده از دوران سلجوقی است و به سبک چهارطاقی احداث شده و دارای ویژگی‌های خاص است. قطعه‌ای از توده سنگی آهکی که به دوره چهارم زمین شناسی کوارترنری بر می‌گردد، در قسمت شمالی رودخانه واقع است. این توده سنگی به شکلی است که سطح زبرین‌اش به طور کامل بالاتر از سطح زمین واقع شده است. زمانی که کل روستا ساخته شد به نظر می‌رسد دور تا دور روستا را دیوار کشیده اند به نوعی که تا یک ارتفاع دیواره سنگی و بقیه آن دیوار خانه‌های روستایی به هم چسبیده تشکیل می‌داده که در نتیجه نفوذ به داخل روستا ممکن نبود. به نظر می‌رسد نحوه ورود به روستا با در نظر گرفتن مسائل ایمنی طراحی شده است. هنوز آثار و بقایای منازلی که در دل کوه کنده شده با منظره بدیعی خود نمایی می‌کنند. در قلب این روستا یکی از آثار ارزشمند دوران سلجوقی (قرن پنجم هجری) جای گرفته است.
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۵
۰
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۵
روستای قروه واقع در استان زنجان دارای قدمت ۳ هزار ساله است. آثار تاریخی این روستا شامل مسجد جامع، یک پل قدیمی بر روی رودخانه ابهر رود و چند آسیاب آبی است که مربوط به دوره صفویه است. مسجد جامع قروه نیز با قدمت ۱۰۲۵ سال یکی از بنا‌های تاریخی به جا مانده از دوران سلجوقی است و به سبک چهارطاقی احداث شده و دارای ویژگی‌های خاص است. قطعه‌ای از توده سنگی آهکی که به دوره چهارم زمین شناسی کوارترنری بر می‌گردد، در قسمت شمالی رودخانه واقع است. این توده سنگی به شکلی است که سطح زبرین‌اش به طور کامل بالاتر از سطح زمین واقع شده است. زمانی که کل روستا ساخته شد به نظر می‌رسد دور تا دور روستا را دیوار کشیده اند به نوعی که تا یک ارتفاع دیواره سنگی و بقیه آن دیوار خانه‌های روستایی به هم چسبیده تشکیل می‌داده که در نتیجه نفوذ به داخل روستا ممکن نبود. به نظر می‌رسد نحوه ورود به روستا با در نظر گرفتن مسائل ایمنی طراحی شده است. هنوز آثار و بقایای منازلی که در دل کوه کنده شده با منظره بدیعی خود نمایی می‌کنند. در قلب این روستا یکی از آثار ارزشمند دوران سلجوقی (قرن پنجم هجری) جای گرفته است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید