سد خاکی وحدت سنندج با ۲۱۵ میلیون متر مکعب یکی از بزرگترین سد‌های استان کردستان است. بارش‌های خوب اوایل سال جاری باعث سرریز شدن این سد شده، ۲۰ میلیون متر مکعب از منابع این سد برای آبیاری زمین‌های کشاورزی و ۶۴ میلیون متر مکعب نیز به عنوان آب آشامیدنی استفاده می‌شود. سد وحدت سنندج در پایین دست ۲۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی را تحت پوشش قرار می‌دهد.
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۲
۰
سد خاکی وحدت سنندج با ۲۱۵ میلیون متر مکعب یکی از بزرگترین سد‌های استان کردستان است. بارش‌های خوب اوایل سال جاری باعث سرریز شدن این سد شده، ۲۰ میلیون متر مکعب از منابع این سد برای آبیاری زمین‌های کشاورزی و ۶۴ میلیون متر مکعب نیز به عنوان آب آشامیدنی استفاده می‌شود. سد وحدت سنندج در پایین دست ۲۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی را تحت پوشش قرار می‌دهد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید