صلاحیت فرهاد اعلمی‌‌فر، معاون فنی شرکت بیمه ‌کوثر ازسوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شد.
۳۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۴
۰
فرهاد اعلمی فر با بیش از ۱۲ سال تجربه در حوزه بیمه و مدیریت، از اردیبهشت سال ۱۳۹۸ تاکنون در سمت سرپرست معاونت فنی بیمه‌کوثر فعالیت داشته است و اکنون پس از دریافت مجوز از مبادی ذی‌ربط خصوصا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان معاون فنی بیمه کوثر به ماموریت خویش ادامه خواهد داد.

روابط عمومی وامورمشتریان بیمه کوثر
صلاحیت فرهاد اعلمی‌‌فر، معاون فنی شرکت بیمه ‌کوثر ازسوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شد.
فرهاد اعلمی فر با بیش از ۱۲ سال تجربه در حوزه بیمه و مدیریت، از اردیبهشت سال ۱۳۹۸ تاکنون در سمت سرپرست معاونت فنی بیمه‌کوثر فعالیت داشته است و اکنون پس از دریافت مجوز از مبادی ذی‌ربط خصوصا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان معاون فنی بیمه کوثر به ماموریت خویش ادامه خواهد داد.

روابط عمومی وامورمشتریان بیمه کوثر
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید