قیمت دلار ارز سکه طلا در بازار امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹ تحت تاثیر اخبار منتشر شده مشخص شد.
۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۴
۰

قیمت دلار ارز سکه طلا در بازار امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹ تحت تاثیر اخبار منتشر شده مشخص شد. روز گذشته قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان و طرح قدیم ۶ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بود. ضمن آنکه قیمت نیم سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۷۵ هزار تومان تعیین شده و به فروش رسید و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۶۵۲ هزار تومان، هر گرم طلای ۲۴ عیار ۸۷۰ هزار تومان و هر مثقال طلا ۲ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازار‌های جهانی با قیمت ۱۶۶۰ دلار معامله شد.

 چهارشنبه ۲۰ فروردين 
تغییر قیمت لحظه نوع
(-۰.۰۳%) -۴۰ ۱۵۵,۹۹۰ دلار
(-۰.۰۴%) -۶۰ ۱۶۹,۹۹۰ یورو
(-۰.۹۹%) -۱,۹۶۰ ۱۹۶,۴۶۰ پوند
(۰.۰۲%) ۱۰ ۴۳,۹۹۰ درهم امارات
(-۰.۳۲%) -۲۰۰,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی
(-۰.۰۳%) -۲۰,۰۰۰ ۶۳,۷۸۰,۰۰۰ سکه طرح جدید
(-۰.۲۶%) -۸۰,۰۰۰ ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ نیم سکه
(-۰.۲۸%) -۵۰,۰۰۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ربع سکه
(-۰.۴۱%) -۴۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ سکه گرمی
(-۰.۰۳%) -۲,۰۰۰ ۶,۳۶۳,۰۰۰ گرم طلای 18
(-۰.۰۵%) -۴,۰۰۰ ۸,۴۸۳,۰۰۰ گرم طلای 24
(۰.۰۴%) ۱۰,۰۰۰ ۲۷,۵۷۰,۰۰۰ مثقال طلا
(۰.۰۷%) ۱۱۰ ۱,۶۴۸.۰۵ انس طلادلار
(-۰.۱۶%) -۱۲۰ ۷۳۹.۲ پلاتیندلار
-- ۱۵.۳۱ انس نقرهدلار
 
قیمت دلار ارز سکه طلا در بازار امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹ تحت تاثیر اخبار منتشر شده مشخص شد.

قیمت دلار ارز سکه طلا در بازار امروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹ تحت تاثیر اخبار منتشر شده مشخص شد. روز گذشته قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان و طرح قدیم ۶ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بود. ضمن آنکه قیمت نیم سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۷۵ هزار تومان تعیین شده و به فروش رسید و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۶۵۲ هزار تومان، هر گرم طلای ۲۴ عیار ۸۷۰ هزار تومان و هر مثقال طلا ۲ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازار‌های جهانی با قیمت ۱۶۶۰ دلار معامله شد.

 چهارشنبه ۲۰ فروردين 
تغییر قیمت لحظه نوع
(-۰.۰۳%) -۴۰ ۱۵۵,۹۹۰ دلار
(-۰.۰۴%) -۶۰ ۱۶۹,۹۹۰ یورو
(-۰.۹۹%) -۱,۹۶۰ ۱۹۶,۴۶۰ پوند
(۰.۰۲%) ۱۰ ۴۳,۹۹۰ درهم امارات
(-۰.۳۲%) -۲۰۰,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی
(-۰.۰۳%) -۲۰,۰۰۰ ۶۳,۷۸۰,۰۰۰ سکه طرح جدید
(-۰.۲۶%) -۸۰,۰۰۰ ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ نیم سکه
(-۰.۲۸%) -۵۰,۰۰۰ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ربع سکه
(-۰.۴۱%) -۴۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ سکه گرمی
(-۰.۰۳%) -۲,۰۰۰ ۶,۳۶۳,۰۰۰ گرم طلای 18
(-۰.۰۵%) -۴,۰۰۰ ۸,۴۸۳,۰۰۰ گرم طلای 24
(۰.۰۴%) ۱۰,۰۰۰ ۲۷,۵۷۰,۰۰۰ مثقال طلا
(۰.۰۷%) ۱۱۰ ۱,۶۴۸.۰۵ انس طلادلار
(-۰.۱۶%) -۱۲۰ ۷۳۹.۲ پلاتیندلار
-- ۱۵.۳۱ انس نقرهدلار
 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید