جزیره های ترافیکی در محدوده گیشا تقاطع بزرگراه گمنام- چمران تکمیل و عملیات احداث زیرسازی، کفپوش بتنی و تک جدول در این تقاطع با هدف بهبود عبور و مرور شهروندان در به پایان رسید.
۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۹
۰

مرتضی مطهری، معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۶ گفت: عملیات زیر سازی و اجرای کفپوش بتنی در جزیره های موجود در مساحت ۸۰۰ متر مربع و احداث تک جدول در رفیوژ میانی اطراف جزیره به طول ۱۲۰ متر در نخستین روزهای سال ۱۳۹۹ انجام شده است.

مطهری با اشاره به برنامه های نگهداشت معابر در سال ۱۳۹۹ گفت: تراش و روکش مکانیزه معابر اصلی و فرعی، ایجاد و بهسازی پیاده رو های معابر اصلی و ایجاد مسیر دوچرخه در مجاورت پیاده رو، مرمت و بهسازی انهار سطح منطقه، ادامه تکمیل ساختمان اداری منطقه شش و بهسازی و مرمت سرویس های بهداشتی اماکن عمومی از جمله برنامه های پیش رو است.

جزیره های ترافیکی در محدوده گیشا تقاطع بزرگراه گمنام- چمران تکمیل و عملیات احداث زیرسازی، کفپوش بتنی و تک جدول در این تقاطع با هدف بهبود عبور و مرور شهروندان در به پایان رسید.

مرتضی مطهری، معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۶ گفت: عملیات زیر سازی و اجرای کفپوش بتنی در جزیره های موجود در مساحت ۸۰۰ متر مربع و احداث تک جدول در رفیوژ میانی اطراف جزیره به طول ۱۲۰ متر در نخستین روزهای سال ۱۳۹۹ انجام شده است.

مطهری با اشاره به برنامه های نگهداشت معابر در سال ۱۳۹۹ گفت: تراش و روکش مکانیزه معابر اصلی و فرعی، ایجاد و بهسازی پیاده رو های معابر اصلی و ایجاد مسیر دوچرخه در مجاورت پیاده رو، مرمت و بهسازی انهار سطح منطقه، ادامه تکمیل ساختمان اداری منطقه شش و بهسازی و مرمت سرویس های بهداشتی اماکن عمومی از جمله برنامه های پیش رو است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید