تبعه ایرانی‌بریتانیایی که به مدت هشت سال در ایران زندانی بود به بریتانیا بازگشته است.
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۶
۰

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه تلگراف، «کمال افروغی»، تبعه ایرانی‌بریتانیایی که به مدت هشت سال در ایران زندانی بود به بریتانیا بازگشته است. 

این شهروند دو تابعیتی ۸۰ ساله، در سال ۲۰۱۱ در ایران بازداشت و به جاسوسی برای سرویس اطلاعات بریتانیا متهم شد. 

پسر کمال افروغی گفت که پدرش دو هفته پیش به بریتانیا بازگشته بود، اما خانواده‌اش تصمیم گرفتند در پی قرنطینه دو هفته‌ای او این خبر را عمومی نکنند. 

تبعه ایرانی‌بریتانیایی که به مدت هشت سال در ایران زندانی بود به بریتانیا بازگشته است.

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه تلگراف، «کمال افروغی»، تبعه ایرانی‌بریتانیایی که به مدت هشت سال در ایران زندانی بود به بریتانیا بازگشته است. 

این شهروند دو تابعیتی ۸۰ ساله، در سال ۲۰۱۱ در ایران بازداشت و به جاسوسی برای سرویس اطلاعات بریتانیا متهم شد. 

پسر کمال افروغی گفت که پدرش دو هفته پیش به بریتانیا بازگشته بود، اما خانواده‌اش تصمیم گرفتند در پی قرنطینه دو هفته‌ای او این خبر را عمومی نکنند. 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}