علیرغم هشدار‌های مکرر مسئولین برای در خانه ماندن و کمک به قطع زنجیره کرونا، متاسفانه هنوز هم عده‌ای از هموطنان با بی توجهی به این هشدار‌ها و سفر به طبیعت باعث شیوه بیشتر ویروس و به خطر انداختن سلامت خود و دیگران می‌شوند.
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷
۰
۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷
علیرغم هشدار‌های مکرر مسئولین برای در خانه ماندن و کمک به قطع زنجیره کرونا، متاسفانه هنوز هم عده‌ای از هموطنان با بی توجهی به این هشدار‌ها و سفر به طبیعت باعث شیوه بیشتر ویروس و به خطر انداختن سلامت خود و دیگران می‌شوند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید