سفیر ایران در لندن با انتشار توئیتی به بررسی پاسخ دولت انگلیس به دادخواست مردمی این کشور نسبت به توقف تحریم‌ها علیه ایران پرداخت.
۱۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۱
۰
 حمید بعیدی نژاد در رشته توئیت‌هایی نوشت:

‏۱-دولت انگلیس در پاسخ به دادخواست مردمی انگلیس نسبت به توقف تحریم‌ها علیه ایران، پاسخ داده که تحریم‌های محدود انگلیس در حوزه حقوق بشر و صادرات تجهیزات خاص با کاربرد نظامی، تاثیر چندانی بر توانایی ایران برای مقابله با کورونا ندارند که بخواهند متوقف شوند. آیا واقعا این پاسخ درست مردم است؟

۲-درخواست مردم و انتظار آن‌ها اینست که دولت انگلیس در چارچوب تعهدات خود در برجام و همچنین تعهدات جهانی حقوق انساندوستانه، با نادیده گرفتن تحریم‌های ظالمانه آمریکا، از موسسات بانکی، مالی و تجاری این کشور برای ورود به تعاملات مشروع با طرف‌های ایرانی حمایت نموده و به آن‌ها تضمین بدهد؛ و از سوی دیگر تلاش‌های دیپلماتیک دوجانبه و بین المللی خود را برای بی اثر کردن و لغو تحریم‌های آمریکا تشدید نماید.

۳-از «کمیته دادخواستها» در مجلس انگلیس که باعضویت ۱۱ نماینده و مستقل از دولت نظارت بر اجرای این دادخواست را برعهده دارد، انتظار میرودبا توجه به پاسخ کاملا محدود دولت، خواسته‌ی به حق مردم را پیگیری جدی نموده و دولت این کشور را به جوهر خواست مردم یعنی توقف اجرای تحریمها، ترغیب نماید.
رد دادخواست مردم انگلیس برای رفع تحریم‌های ایران/بعیدی نژاد: آیا واقعا این پاسخ درست مردم است؟
سفیر ایران در لندن با انتشار توئیتی به بررسی پاسخ دولت انگلیس به دادخواست مردمی این کشور نسبت به توقف تحریم‌ها علیه ایران پرداخت.
 حمید بعیدی نژاد در رشته توئیت‌هایی نوشت:

‏۱-دولت انگلیس در پاسخ به دادخواست مردمی انگلیس نسبت به توقف تحریم‌ها علیه ایران، پاسخ داده که تحریم‌های محدود انگلیس در حوزه حقوق بشر و صادرات تجهیزات خاص با کاربرد نظامی، تاثیر چندانی بر توانایی ایران برای مقابله با کورونا ندارند که بخواهند متوقف شوند. آیا واقعا این پاسخ درست مردم است؟

۲-درخواست مردم و انتظار آن‌ها اینست که دولت انگلیس در چارچوب تعهدات خود در برجام و همچنین تعهدات جهانی حقوق انساندوستانه، با نادیده گرفتن تحریم‌های ظالمانه آمریکا، از موسسات بانکی، مالی و تجاری این کشور برای ورود به تعاملات مشروع با طرف‌های ایرانی حمایت نموده و به آن‌ها تضمین بدهد؛ و از سوی دیگر تلاش‌های دیپلماتیک دوجانبه و بین المللی خود را برای بی اثر کردن و لغو تحریم‌های آمریکا تشدید نماید.

۳-از «کمیته دادخواستها» در مجلس انگلیس که باعضویت ۱۱ نماینده و مستقل از دولت نظارت بر اجرای این دادخواست را برعهده دارد، انتظار میرودبا توجه به پاسخ کاملا محدود دولت، خواسته‌ی به حق مردم را پیگیری جدی نموده و دولت این کشور را به جوهر خواست مردم یعنی توقف اجرای تحریمها، ترغیب نماید.
رد دادخواست مردم انگلیس برای رفع تحریم‌های ایران/بعیدی نژاد: آیا واقعا این پاسخ درست مردم است؟
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}