آیین رونمایی از تولید انبوه کیت تشخصی کرونا صبح امروز در ستادکل نیرو‌های مسلح برگزار شد.
۱۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۲:۱۸
۰
این کیت توسط متخصصان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح طراحی و تولید شده است.

سردار عزیزی دلشاد مسئول اداره تحقیقات صنعتی ستادکل نیرو‌های مسلح گفت: این کیت در زمان سه ساعت می‌تواند بیماری را با دقت خیلی خوب تشخیص شدهد و می‌تواند بر اساس تمام ژنوم‌های دنیا عمل کند. نمونه تحقیقاتی این کیت قبل از اسفندماه و پیش از آنکه اولین نمونه بیماری کرونا در کشور شخیص داده شود آماده شده بود و از آن زمان تا کنون سیر مراحل تحقیقاتی خود را طی کرده و مجوز‌های لازم را کسب کرده و امروز آماده تولید انبوه است تا در اختیار مراکز درمانی قرار گیرد.

وی افزود: این کیت از نمونه‌های مشابه خود در دنیا چیزی کم ندارد و حتی توان صادرات هم دارد.


آیین رونمایی از تولید انبوه کیت تشخصی کرونا صبح امروز در ستادکل نیرو‌های مسلح برگزار شد.
این کیت توسط متخصصان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح طراحی و تولید شده است.

سردار عزیزی دلشاد مسئول اداره تحقیقات صنعتی ستادکل نیرو‌های مسلح گفت: این کیت در زمان سه ساعت می‌تواند بیماری را با دقت خیلی خوب تشخیص شدهد و می‌تواند بر اساس تمام ژنوم‌های دنیا عمل کند. نمونه تحقیقاتی این کیت قبل از اسفندماه و پیش از آنکه اولین نمونه بیماری کرونا در کشور شخیص داده شود آماده شده بود و از آن زمان تا کنون سیر مراحل تحقیقاتی خود را طی کرده و مجوز‌های لازم را کسب کرده و امروز آماده تولید انبوه است تا در اختیار مراکز درمانی قرار گیرد.

وی افزود: این کیت از نمونه‌های مشابه خود در دنیا چیزی کم ندارد و حتی توان صادرات هم دارد.


بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید