عمویی :
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: با تحقق شعار سال و برطرف کردن مشکلات اقتصادی و اشتغال می‌توانیم در مقابل فشارهای بیگانگان بایستیم و آنها را ناامید کنیم.
۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۲
۰

ابوالفضل عمویی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به شعار سال ۹۹ اظهار داشت: جهش تولید در راستای شعار سال قبل یعنی رونق تولید است که یک هدف بزرگ را در اقتصاد ملی ما فعال می‌کند و باعث می‌شود که بسیاری از مشکلات برطرف شود.

وی افزود: با فعال شدن واحدهای تولیدی در سراسر کشور بحث اشتغال و امنیت اقتصادی که در سال‌های گذشته بسیار ما را با مشکل روبرو کرده است، مورد توجه قرار گرفته و اهتمام هرچه بیشتر به تحقق شعار سال می‌تواند مشکلات را برطرف کند.

منتخب مردم تهران در مجلس با بیان اینکه طرح این شعار نشان دهنده اهتمام رهبر معظم انقلاب به رفع مشکلات کشور است، گفت: شعار سال کمک می‌کند همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که وجود دارد هم‌جهت شده و در یک راستا و به سمت هدفی مشخص قرار بگیرد.

عمویی افزود: امیدواریم در سال جاری توجهات مردم به مسئولان در یک راستا به سمت جهش در تولید باشد که در این شرایط می‌توانیم امیدوار باشیم اقتصاد کشور پویا و قوی خواهد شد.

وی افزود: با تحقق شعار سال و برطرف کردن مشکلات اقتصادی معیشتی و اشتغال می‌توانیم در مقابل فشارهای بیگانگان که در سال‌های گذشته بیشتر از قبل هم شده است، بایستیم و آنها را ناامید کنیم.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه با جهش تولید می‌توانیم با قدرت در مقابل زیاده خواهی‌های نیروهای خارجی بایستیم، گفت: اگر این شعار به طور کامل پیگیری و محقق شود دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام خواهیم گذاشت.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: با تحقق شعار سال و برطرف کردن مشکلات اقتصادی و اشتغال می‌توانیم در مقابل فشارهای بیگانگان بایستیم و آنها را ناامید کنیم.

ابوالفضل عمویی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به شعار سال ۹۹ اظهار داشت: جهش تولید در راستای شعار سال قبل یعنی رونق تولید است که یک هدف بزرگ را در اقتصاد ملی ما فعال می‌کند و باعث می‌شود که بسیاری از مشکلات برطرف شود.

وی افزود: با فعال شدن واحدهای تولیدی در سراسر کشور بحث اشتغال و امنیت اقتصادی که در سال‌های گذشته بسیار ما را با مشکل روبرو کرده است، مورد توجه قرار گرفته و اهتمام هرچه بیشتر به تحقق شعار سال می‌تواند مشکلات را برطرف کند.

منتخب مردم تهران در مجلس با بیان اینکه طرح این شعار نشان دهنده اهتمام رهبر معظم انقلاب به رفع مشکلات کشور است، گفت: شعار سال کمک می‌کند همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که وجود دارد هم‌جهت شده و در یک راستا و به سمت هدفی مشخص قرار بگیرد.

عمویی افزود: امیدواریم در سال جاری توجهات مردم به مسئولان در یک راستا به سمت جهش در تولید باشد که در این شرایط می‌توانیم امیدوار باشیم اقتصاد کشور پویا و قوی خواهد شد.

وی افزود: با تحقق شعار سال و برطرف کردن مشکلات اقتصادی معیشتی و اشتغال می‌توانیم در مقابل فشارهای بیگانگان که در سال‌های گذشته بیشتر از قبل هم شده است، بایستیم و آنها را ناامید کنیم.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه با جهش تولید می‌توانیم با قدرت در مقابل زیاده خواهی‌های نیروهای خارجی بایستیم، گفت: اگر این شعار به طور کامل پیگیری و محقق شود دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام خواهیم گذاشت.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید