نماینده انجمن مراکز خرید خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح کرد:
باشیوع ویروس کرونا درکشور شاهد پویش‌های متعددی بودیم؛ یکی از این پویش‌ها، پویش ملی حمایت مراکز خرید از کسبه و فعالین اقتصادی بود که به موجب آن شاهد موجی از همدلی 60 مرکز خرید درکشورر بودیم که می توان گفت: شیوع همدلی این روز‌ها سرعت بیشتری گرفته است.
۰۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۱
۰

 

شاهرخ کشاورز، نماینده انجمن مراکز خرید خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران در گفت و گو با پارسینه پیرامون جزییات این پویش گفت: باتوجه به ارتباطی که با صاحبان ۱۲ مرکز خرید بزرگ درکشور دارم در ابتدای شیوع ویروس کرونا جلسه‌ای برگزار کردیم که به موجب آن پویش ملی حمایت مراکز خرید از کسبه راه افتاد که تا امروز 60مرکز تجاری در کشورر را توانستیم در این پویش همراه کنیم.
کشاورز در ادامه از همراه شدن سایر مراکز خرید در شهرستان‌ها خبرداد و افزود: علاوه بر مرکز خرید‌های بزرگ تهران، سایر شهرستان‌ها نظیر، مشهد، اهواز، گرگان، بانه، نوشهر، حرم آباد، تبریز، قم، ارومیه، آمل، شهر قدس، شیراز،کرج، رشت، همدان و اصفهان در این پویش ملی شرکت کردند.
وی ضمن اشاره به این موضوع که در ابتدای این پویش شاهد حمایت مراکز تجاری از کسبه دراسفند ماه بودیم که در ادامه فروردین ماه هم به آن اضافه شد، ادامه داد:درشرایطی که بعد از پایان تعطیلات فروردین ماه شاهد مراجعه مردم به مراکز خرید نباشیم می‌توانیم این پویش را تا اردیبهشت ماه و نهایتا تا خردادماه ادامه بدیم.
کشاورز پیرامون سایر راه حل‌های موجود برای مهار این ویروس مطرح کرد: در شرایطی که ویروس کرونا ادامه دار باشد و سایر مراکز تجاری تمایل به همکاری نداشته باشند، سایر روش‌ها مانند مدل سهم از صندوق می‌تواند توافقی بین مالکان و مستاجران در مراکز خرید باشد.
نماینده مراکز تجاری خاورمیانه و جنوب آفریقا در ایران در ارتباط با اثربخشی این پویش ملی در خاورمیانه گفت:بعد از اعلام این پویش ملی در ایران؛ مراکز تجاری کشور قطر هم به مدت دوهفته موافق به تعطیلی و در ادامه اعلام کردند به مدت ۳ ماه اجاره دریافت نمی‌کنند و ازسویی دیگر شاهد ورود مراکز تجاری امارات بودیم و همچنین شنیده‌ها حاکی از ورود عربستان به این الگوی نوع دوستی است.
کشاورز تاکید کرد:با گسترش ویروس کرونا در اروپا حتما شاهد ورود مراکز تجاری اروپا هم خواهیم بود.
وی این موضوع را مطرح کرد که بعضی از مراکز تجاری دارای مالکان بسیار زیادی هستند که دسترسی به آن‌ها و همراه کردن آن‌ها فرآیند زمان بری است، از این رو نتوانستیم تعدادی از آن‌ها را در این پویش همراه کنیم.
کشاورز ضمن اشاره به بند قانون شرایط فورس ماژور در قرارداد‌های تجاری به منظور مدیریت اتفاقات پیش بینی نشده، بیان کرد:در شرایطی که سایر مراکز خرید با این پویش همراه نشوند، قطعا رضایت مستاجر‌ها و مردم را از دست خواهند داد.
نماینده انجمن مراکز تجاری خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران، در ادامه یادآورشد:مالکان مراکز تجاری آگاه باشند اگر این پویش و اجرانکنند، باتوجه به وضع موجود لازم است از روش‌های سهم از صندوق و سایر روش‌ها استفاده کنند تا از درآمد خود محروم نشوند.
کشاورز پیرامون سایر برنامه ریزی‌های موجود در راستای مدیریت بهتر این پویش مطرح کرد:برنامه ریزی‌هایی انجام دادیم تا بعد از عبور از این بحران، جشنواره فروش سراسری برای همه فروشگاه‌های کشور ایجادکنیم تا بخشی از ضررو زیان فروشنده‌ها جبران شود.
نماینده انجمن مراکز خرید خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح کرد:
۰۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۱
باشیوع ویروس کرونا درکشور شاهد پویش‌های متعددی بودیم؛ یکی از این پویش‌ها، پویش ملی حمایت مراکز خرید از کسبه و فعالین اقتصادی بود که به موجب آن شاهد موجی از همدلی 60 مرکز خرید درکشورر بودیم که می توان گفت: شیوع همدلی این روز‌ها سرعت بیشتری گرفته است.

 

شاهرخ کشاورز، نماینده انجمن مراکز خرید خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران در گفت و گو با پارسینه پیرامون جزییات این پویش گفت: باتوجه به ارتباطی که با صاحبان ۱۲ مرکز خرید بزرگ درکشور دارم در ابتدای شیوع ویروس کرونا جلسه‌ای برگزار کردیم که به موجب آن پویش ملی حمایت مراکز خرید از کسبه راه افتاد که تا امروز 60مرکز تجاری در کشورر را توانستیم در این پویش همراه کنیم.
کشاورز در ادامه از همراه شدن سایر مراکز خرید در شهرستان‌ها خبرداد و افزود: علاوه بر مرکز خرید‌های بزرگ تهران، سایر شهرستان‌ها نظیر، مشهد، اهواز، گرگان، بانه، نوشهر، حرم آباد، تبریز، قم، ارومیه، آمل، شهر قدس، شیراز،کرج، رشت، همدان و اصفهان در این پویش ملی شرکت کردند.
وی ضمن اشاره به این موضوع که در ابتدای این پویش شاهد حمایت مراکز تجاری از کسبه دراسفند ماه بودیم که در ادامه فروردین ماه هم به آن اضافه شد، ادامه داد:درشرایطی که بعد از پایان تعطیلات فروردین ماه شاهد مراجعه مردم به مراکز خرید نباشیم می‌توانیم این پویش را تا اردیبهشت ماه و نهایتا تا خردادماه ادامه بدیم.
کشاورز پیرامون سایر راه حل‌های موجود برای مهار این ویروس مطرح کرد: در شرایطی که ویروس کرونا ادامه دار باشد و سایر مراکز تجاری تمایل به همکاری نداشته باشند، سایر روش‌ها مانند مدل سهم از صندوق می‌تواند توافقی بین مالکان و مستاجران در مراکز خرید باشد.
نماینده مراکز تجاری خاورمیانه و جنوب آفریقا در ایران در ارتباط با اثربخشی این پویش ملی در خاورمیانه گفت:بعد از اعلام این پویش ملی در ایران؛ مراکز تجاری کشور قطر هم به مدت دوهفته موافق به تعطیلی و در ادامه اعلام کردند به مدت ۳ ماه اجاره دریافت نمی‌کنند و ازسویی دیگر شاهد ورود مراکز تجاری امارات بودیم و همچنین شنیده‌ها حاکی از ورود عربستان به این الگوی نوع دوستی است.
کشاورز تاکید کرد:با گسترش ویروس کرونا در اروپا حتما شاهد ورود مراکز تجاری اروپا هم خواهیم بود.
وی این موضوع را مطرح کرد که بعضی از مراکز تجاری دارای مالکان بسیار زیادی هستند که دسترسی به آن‌ها و همراه کردن آن‌ها فرآیند زمان بری است، از این رو نتوانستیم تعدادی از آن‌ها را در این پویش همراه کنیم.
کشاورز ضمن اشاره به بند قانون شرایط فورس ماژور در قرارداد‌های تجاری به منظور مدیریت اتفاقات پیش بینی نشده، بیان کرد:در شرایطی که سایر مراکز خرید با این پویش همراه نشوند، قطعا رضایت مستاجر‌ها و مردم را از دست خواهند داد.
نماینده انجمن مراکز تجاری خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران، در ادامه یادآورشد:مالکان مراکز تجاری آگاه باشند اگر این پویش و اجرانکنند، باتوجه به وضع موجود لازم است از روش‌های سهم از صندوق و سایر روش‌ها استفاده کنند تا از درآمد خود محروم نشوند.
کشاورز پیرامون سایر برنامه ریزی‌های موجود در راستای مدیریت بهتر این پویش مطرح کرد:برنامه ریزی‌هایی انجام دادیم تا بعد از عبور از این بحران، جشنواره فروش سراسری برای همه فروشگاه‌های کشور ایجادکنیم تا بخشی از ضررو زیان فروشنده‌ها جبران شود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید