اکبر میثاقیان روزگاری یکی از مربیان سرشناس فوتبال ایران بود و سابقه حضور روی نیمکت تیم هایی، چون ابومسلم، سیاه جامگان و استقلال اهواز را در کارنامه دارد. او در حال حاضر مربیگری نمی‌کند، اما تصویری جالب از میثاقیان در دوران فوتبالش با لباس ابومسلم منتشر شده است. عکسی که بی شباهت به بازیکنانی نظیر سوکراتس برزیلی، مروانه فلینی و دانته نیست.
۰۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۲
اکبر میثاقیان روزگاری یکی از مربیان سرشناس فوتبال ایران بود و سابقه حضور روی نیمکت تیم هایی، چون ابومسلم، سیاه جامگان و استقلال اهواز را در کارنامه دارد. او در حال حاضر مربیگری نمی‌کند، اما تصویری جالب از میثاقیان در دوران فوتبالش با لباس ابومسلم منتشر شده است. عکسی که بی شباهت به بازیکنانی نظیر سوکراتس برزیلی، مروانه فلینی و دانته نیست.
۰۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۲
۰
تصویری جالب از دوران جوانی اکبر میثاقیان
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو