جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز یکشنبه ۳ فروردین از طریق شبکه آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
۰۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۱
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز یکشنبه ۳ فروردین از طریق شبکه آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
۰۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۱
۰

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه آموزش (۷) در روز یکشنبه ۳ فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٩ تا٩:٣٠ درس ریاضی پایه ۷

از ساعت ٩:٣٠ تا ١٠ درس کار و فناوری پایه ۹

از ساعت ١٠ تا ١٠:٣٠ درس ریاضی پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱کتاب بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰کتاب فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ کتاب فارسی و نگارش پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ کتاب مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

از ساعت ١٣:٢٠ تا ۱۳:۴۵کتاب فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ۱۵درس شیمی پایه ۱۰

از ساعت١۵:٣٠ درس ریاضی پایه ١٠

از ساعت ۱۶ درس عربی و زبان قرآن پایه ١٠

از ساعت۱۶:۳۰ درس فیزیک پایه ١٢

از ساعت۱۷ درس عربی و زبان قرآن پایه ۱۲

از ساعت۱۷:۳۰ درس شیمی ٣ پایه ۱۲

شبکه ۴

جدول برنامه دروس رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی پایه ۱۰

از ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس روانشناسی پایه ۱۱

از ساعت ۹ تا ٩:٣٠ درس عربی۲ پایه ۱۱

از ساعت ۹:۳۰ تا١٠ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲

از ساعت ۱۰ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲

از ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١ درس دانش فنی پایه ۱۰ پودمان ۴ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ استاندارد آشنایی با نرم افزار پایه ۱۱ شاخه کاردانش

از ساعت۱۱:۳۰ تا ١٢ کتاب نقشه کشی فنی پایه ۱۰ پودمان ۴ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

 

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50