گرچه بار‌ها درباره دید و بازدید‌های نوروز ۹۹ و پرهیز از رفت و آمد خانواد‌ها تذکر داده شده، اما در فضای مجازی شوخی و دست انداختن این سنت دیرین ایرانیها، این روز‌ها سر و صدای دیگری برپا کرده و که تماشای آن خالی از لطف نیست.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۹
گرچه بار‌ها درباره دید و بازدید‌های نوروز ۹۹ و پرهیز از رفت و آمد خانواد‌ها تذکر داده شده، اما در فضای مجازی شوخی و دست انداختن این سنت دیرین ایرانیها، این روز‌ها سر و صدای دیگری برپا کرده و که تماشای آن خالی از لطف نیست.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۹
۱
50
نظرات
شیرین صفوی
با مزه بود !!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو