بازار تاریخی ارومیه به علت شیوع گسترده بیماری کرونا حال و هوای خلوتی نسبت به روز‌های عادی سال را دارد.
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۴
بازار تاریخی ارومیه به علت شیوع گسترده بیماری کرونا حال و هوای خلوتی نسبت به روز‌های عادی سال را دارد.
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۴
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو