ویروس کرونا که از چین شروع شده همچون غده‌ای بدخیم در حال انتشار در جهان بوده و به مهم‌ترین تهدید در حوزه سلامت تبدیل شده‌است. در روز‌های اخیر روند شیوع در چین نزولی شده، این در حالی است که کشور‌های دیگر دوران اوج شیوع ویروس کرونا را سپری می‌کنند.
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۵
ویروس کرونا که از چین شروع شده همچون غده‌ای بدخیم در حال انتشار در جهان بوده و به مهم‌ترین تهدید در حوزه سلامت تبدیل شده‌است. در روز‌های اخیر روند شیوع در چین نزولی شده، این در حالی است که کشور‌های دیگر دوران اوج شیوع ویروس کرونا را سپری می‌کنند.
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۵
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو