در آستانه سال جدید و بهار طبیعت و به منظور فراهم کردن زمینه آسایش و آرامش خاطر شهروندان و مشتریان، سقف برداشت از دستگاه‌های خودپرداز بانک رفاه به پنج میلیون ریال افزایش یافت.
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۳
در آستانه سال جدید و بهار طبیعت و به منظور فراهم کردن زمینه آسایش و آرامش خاطر شهروندان و مشتریان، سقف برداشت از دستگاه‌های خودپرداز بانک رفاه به پنج میلیون ریال افزایش یافت.
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۳
۰

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس مجوز بانک مرکزی ج. ا. ا. و به منظور فراهم کردن زمینه آسایش مشتریان و شهروندان و تأمین نیاز‌های آن‌ها به نقدینگی بیشتر در آستانه سال جدید و بهار طبیعت، سقف برداشت از دستگاه‌های خودپرداز این بانک تا پنج میلیون ریال افزایش یافت.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50