در آستانه سال جدید و بهار طبیعت و به منظور فراهم کردن زمینه آسایش و آرامش خاطر شهروندان و مشتریان، سقف برداشت از دستگاه‌های خودپرداز بانک رفاه به پنج میلیون ریال افزایش یافت.
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۳
۰

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس مجوز بانک مرکزی ج. ا. ا. و به منظور فراهم کردن زمینه آسایش مشتریان و شهروندان و تأمین نیاز‌های آن‌ها به نقدینگی بیشتر در آستانه سال جدید و بهار طبیعت، سقف برداشت از دستگاه‌های خودپرداز این بانک تا پنج میلیون ریال افزایش یافت.

در آستانه سال جدید و بهار طبیعت و به منظور فراهم کردن زمینه آسایش و آرامش خاطر شهروندان و مشتریان، سقف برداشت از دستگاه‌های خودپرداز بانک رفاه به پنج میلیون ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس مجوز بانک مرکزی ج. ا. ا. و به منظور فراهم کردن زمینه آسایش مشتریان و شهروندان و تأمین نیاز‌های آن‌ها به نقدینگی بیشتر در آستانه سال جدید و بهار طبیعت، سقف برداشت از دستگاه‌های خودپرداز این بانک تا پنج میلیون ریال افزایش یافت.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید