هرساله قو‌های مهاجر با پیمودن مسیری طولانی از نواحی سردسیر برای گذراندن زمستانی آرام به منطقه فریدونکنار می‌آیند و با نزدیک شدن به روز‌های پایانی زمستان آرام آرام این منطقه را ترک می‌کنند.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۶
هرساله قو‌های مهاجر با پیمودن مسیری طولانی از نواحی سردسیر برای گذراندن زمستانی آرام به منطقه فریدونکنار می‌آیند و با نزدیک شدن به روز‌های پایانی زمستان آرام آرام این منطقه را ترک می‌کنند.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۶
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو