مجری برنامه دورهمی انتقاد تندی از رسانه کرد.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۷
مجری برنامه دورهمی انتقاد تندی از رسانه کرد.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۷
۱
نظرات
ناشناس
متاسفم برای کسانی که منافعشان چشم بصیرت را کور کرده و با پاچه خواری از ادامه بحران در ایران ارتزاق میکنند و سیری ندارند. بیش از چهل ساله که صدای نحس این قماش با انکار واقعیت ها سدی برای پیشرفت ایران شده .
ارسال نظر