دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا از تعویق زمان دریافت مدارک متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در شهر‌های جدید خبر داد.
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۸
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا از تعویق زمان دریافت مدارک متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در شهر‌های جدید خبر داد.
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۸
۰

دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا از تعویق زمان دریافت مدارک متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در شهر‌های جدید خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و حفظ سلامتی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن، دریافت مدارک جهت تکمیل فرآیند ثبت نام از متقاضیان این طرح در شهر‌های جدید ار روز سه شنبه ۶ اسفند سال جاری به تعویق افتاد.

دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که زمان آغاز مجدد دریافت مدارک از این متقاضیان متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو